שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > ייצוגית: 34 עיריות גבו ארנונה ביתר מאזרחים ותיקים הזכאים לקצבת זקנה לנכה

חדשות

ייצוגית: 34 עיריות גבו ארנונה ביתר מאזרחים ותיקים הזכאים לקצבת זקנה לנכה
ייצוגית: 34 עיריות גבו ארנונה ביתר מאזרחים ותיקים הזכאים לקצבת זקנה לנכה
27/08/2015, עו"ד אורי ישראל פז

ביהמ"ש המחוזי אישר הגשת תביעה ייצוגית נגד עשרות עיריות ברחבי הארץ להשבת מאות מיליוני שקלים שנגבו ביתר מאזרחים ותיקים, בטענה כי מקבלי קצבת זקנה לנכה לזכאים לפטור מלא מארנונה באופן אוטומטי, ללא מבחן הכנסה או בקשה. התובעת, עמותת "קן לזקן", תוחלף בתובע מייצג שיש לו עילה כלפי העיריות

34 עיריות ברחבי הארץ עשויות להיות מחויבות בהשבה של מאות מיליוני שקלים בגין גביית ארנונה ביתר מאזרחים ותיקים הזכאים לקצבת זקנה לנכה לפי סעיף 251 בחוק הביטוח הלאומי. שופטת בית המשפט מחוזי מרכז שבלוד, מיכל נד"ב, אישרה לאחרונה תובענה ייצוגית שהגישה לפני שלוש שנים עמותת "קן לזקן – לקידום זכויות הוותיקים" נגד 34 עיריות ברחבי הארץ.

לקבלת עדכוני חדשות, פסיקה וחקיקה ישירות למייל, לחץ כאן

 

מדובר בשורה ארוכה של עיריות ורשויות מקומיות: עירית ירושלים, עיריית חיפה, עיריית באר שבע, עיריית פתח תקווה, עיריית אשדוד, עיריית חולון, עיריית בני ברק, עיריית אשקלון, עיריית רמת גן,  עיריית רחובות, עיריית הרצליה, עיריית כפר סבא, עיריית בית שמש, עיריית גבעתיים, עיריית לוד, עיריית אור יהודה, עיריית עכו, עיריית קרית מוצקין, עיריית בת ים, עיריית נתניה, עיריית נהריה, עיריית טבריה, עיריית רמלה, עיריית דימונה, עיריית מגדל העמק, עיריית כרמיאל, עיריית נצרת עילית, עיריית עפולה, עיריית צפת, עיריית קרית גת, עיריית קרית ים, עיריית קרית שמונה, עיריית טירת הכרמל ועיריית רמת השרון.

להחלטה החדשה של בית המשפט המחוזי ישנה השעה רוחבית על כל העיריות והרשויות המקומיות, העלולות להיתבע בתובענה ייצוגית אם לא תפעלנה בהתאם להורות בית המשפט.

השאלה המשותפת לחברי הקבוצה שנדונה היא האם ההנחה בארנונה לאזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה צריכה להינתן באופן אוטומטי, על פי רשימות שבידי המוסד לביטוח לאומי, נוכח קיומו של נוהג של מתן ההנחה למקבלי הבטחת הכנסה, או שישנם תנאים שבהם צריך הזכאי לעמוד לפני קבלת ההנחה.

סעיף 9 לחוק האזרחים הוותיקים קובע כי אזרח ותיק זכאי להנחה בארנונה בשיעור של 30%, כאשר אזרח המקבל גמלה מכוח חוק הבטחת הכנסה זכאי לפטור מלא (100%) בגין 100 מ"ר בדירת מגורים. ההנחה מותנית בתנאים מסוימים, לרבות שסך כל הכנסותיו של האזרח הוותיק מכל מקור שהוא לא יעלה על השכר הממוצע במשק. בהמשך, חוקק סעיף 13א(א1) לחוק שקבע כי ההטבות הניתנות לפי כל דין לאזרח ותיק המקבל הבטחת הכנסה יינתנו גם לאזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה לפי סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי, "ועמד באמות המידה שקבע השר לעניין הזכאות לקבלת ההטבות האמורות".

בעקבות האמור, הותקנו בשנת 2011 תקנות האזרחים הוותיקים. תקנה 1 הסדירה את השאלה אלו הטבות שמקבל זכאי להבטחת הכנסה יינתנו לאזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה (לרבות הנחות בארנונה כקבוע בסעיף 9 בחוק האזרחים הוותיקים) ואילו תקנה 2 קבעה אלו תנאים יחולו על מקבל קצבת זקנה לנכה לשם קבלת ההטבות. כך, נקבע בתקנה 2 כי התנאים להנחה הם אותם תנאים שחלים על מי שמשתלמת לו גמלת הבטחת הכנסה.

השופטת נד"ב ציינה בהחלטתה כי נושא ההנחות בארנונה הוסדר בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), שנחקק בשנת 1992. על פי סעיף 12 לחוק, מוסמך שר הפנים לקבוע את השיעורים המרביים והמזעריים להנחות בארנונה, כדי לתחום את נושא ההנחות בארנונה באמצעות קביעת תנאים וכללים אחידים וליטול מהרשויות את יכולתן להעניק הנחות באופן בלתי מוגבל. לצד זאת, קובעות תקנות ההסדרים את התנאים למתן הנחה מארנונה ואת שיעורה המזערי והמרבי וכן מונות גם הנחות חובה אשר נקבעו גם בחוקים אחרים ובין היתר בחוק האזרחים הוותיקים.

בית המשפט המחוזי קבע כי מבחינה פרשנית, קיומם של התנאים למתן ההנחה המופיעים בחוק האזרחים הוותיקים חלים הן על ההנחה של 30% והן על ההנחה המלאה. אשר לשאלה האם אזרח ותיק המקבל קצבת זקנה לנכה זכאי להנחה ללא מבחן הכנסה, קבע בית המשפט כי יש אפשרות שזו תוכרע לטובת הקבוצה הייצוגית באופן שיקבע כי מקבלי קצבת זקנה לנכה זכאים להנחה בתנאים שבהם זכאים מקבלי גמלת הבטחת הכנסה לאותה הנחה, כלומר על פי רשימות המוסד לביטוח לאומי ללא מבחן הכנסה או בקשה.

עם זאת, בית המשפט שוכנע כי העיריות זקוקות לרשימות מהביטוח הלאומי של מקבלי קצבת זקנה לנכה כדי להכיר בזכאותם ולהעניק להם את ההנחה בהתאם לחוק האזרחים הוותיקים. השופטת נד"ב לא השתכנעה כי בידי העיריות קיימת יכולת לכאורה לדעת מיהו אזרח ותיק שסכום קצבת הזקנה שלו נמוך מקצבת הנכות וכי הן הוכיחו לכאורה כי לא היו בידיהן רשימות מתאימות מהן היו יכולות לחלץ את הזכאים לקצבה האמורה.

עם זאת, נוכח הנוהג של העיריות לתת את ההנחה למקבלי הבטחת הכנסה על פי אישורי הביטוח הלאומי, ונוכח התקנות שהותקנו וקבעו תחולה רטרואקטיבית של ההנחה, סבר בית המשפט כי היה על העיריות לפעול לקבלת הרשימות האמורות מהביטוח הלאומי בתוך כחודש עד חודשיים ממועד פרסום התקנות. בית המשפט קבע כי נוכח הימנעות העיריות מלציין את מועד הפנייה נראה לכאורה כי הפנייה לא הייתה במהירות הראויה, ובשל כך קמה לכאורה העילה הנטענת במועד הגשת בקשת האישור לתובענה ייצוגית שהוגשה כשמונה חודשים לאחר פרסום תקנות האזרחים הוותיקים.

לצד זאת, קבע בית המשפט כי עמותת "קן לזקן" לא יכולה להמשיך לייצג לבדה בהליך זה את האינטרסים של כלל האוכלוסייה של האזרחים הוותיקים, משזו איננה נטולת יכולת להתמודד עם הליך משפטי כזה. לכן, הורה בית המשפט על החלפת עמותת "קן לזקן" כתובע המייצג ב"אדם שיש לו עילה בתביעה" כלפי העיריות.

חמש עיריות פעלו למתן ההנחות אוטומטית לאחר קבלת הרשימות מהמוסד לביטוח לאומי: נגד עיריות בני ברק, צפת וקריית שמונה ניתנו פסקי דין המאשרים את התובענות, בהסכמה. אשר לעיריות לוד וטבריה, שפעלו כאמור, הן סיכמו טענותיהן יחד עם העיריות האחרות והכרעת בית המשפט כעת חלה עליהן.

לפיכך, הבקשה לאשר ניהול של תובענה ייצוגית נגד 34 עיריות ברחבי הארץ התקבלה כאמור, אך בכפוף להחלפת התובע הייצוגי בתוך 120 יום. הקבוצה בשמה תנוהל התובענה היא כל אדם שבתקופה החל מיום 1.6.11 ועד למועד הגשת התובענה היה בגדר "אזרח ותיק" הזכאי לקצבת זקנה לנכה וחויב בתשלום ארנונה למגורים בגין 100 מ"ר של שטח דירת המגורים. השאלה המשותפת לחברי הקבוצה היא האם ההנחה בארנונה לאזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה צריכה להינתן באופן אוטומטי על פי רשימות המל"ל, נוכח קיומו של נוהג לתת כך את ההנחה למקבלי הבטחת הכנסה.

בחודשים פברואר ומרץ יערכו דיוני קדם משפט בהליך זה.

 

ת"צ 53534-07-12

 

 

בנוסף אולי יעניין אותך
הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
/HashavimCmsFiles/images/banners/300x300-baner-commit.png
153 | S:150