שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > הורים גרושים יוכלו לקבל מידע רפואי באינטרנט על ילדיהם בנפרד מההורה האחר

חדשות

הורים גרושים יוכלו לקבל מידע רפואי באינטרנט על ילדיהם בנפרד מההורה האחר
הורים גרושים יוכלו לקבל מידע רפואי באינטרנט על ילדיהם בנפרד מההורה האחר
09/03/2015, עו"ד אורי ישראל פז

עמותת "הורות משותפת" טענה בעתירה נגד ארבע קופות החולים כי הורים גרושים או פרודים נתקלים בקשיים בקבלת מידע רפואי אודות ילדיהם הקטינים, שכן הוא נשלח בדרך כלל לכתובת ההורה המשמורן. ביהמ"ש הורה לקופות החולים לפרסם באתרי האינטרנט שלהן בהבלטה את הזכות לקבלת מידע רפואי בנפרד מההורה האחר

גם להורים גרושים ולהורים שאינם נשואים יש זכות לקבל מידע רפואי על ילדיהם הקטינים באינטרנט, כך פסקה עקרונית השופטת ד"ר דפנה אבניאלי מבית המשפט המחוזי בתל אביב בעקבות עתירה מינהלית שהגישה עמותת "הורות משותפת" נגד ארבע קופות חולים: מכבי, כללית, מאוחדת ולאומית. כל אחת מקופות החולים אף חויבה לשלם לעמותה הוצאת משפט בסך 5,000 שקל (20 אלף שקל בסך הכול).

 

לקבלת עדכוני חדשות, פסיקה וחקיקה ישירות למייל, לחץ כאן

 

העמותה טענה בעתירה כי במהלך השנים האחרונות הגיעו אליה פניות רבות מהורים שנתקלו בקשיים בקבלת מידע הנוגע לילדיהם מקופות החולים. הכוונה להורים גרושים או פרודים, המבקשים לקבל בנפרד מידע אודות ילדיהם הקטינים, כל אחד לפי כתובת מגוריו.

עמותת "הורות משותפת" פנתה לשרת הבריאות, יעל גרמן, בבקשה כי משרדה יורה לקופות החולים לפעול כך שבמערכת המחשוב שלהן יופיעו שני "שדות" לרישום פרטי שני ההורים, ולא רק הורה אחד. עוד ביקשה העמותה כי שרת הבריאות תורה לקופות החולים לפרסם חוזר מוסדר ופומבי בנושא זכויות הורים שאינם נשואים והורים גרושים, לקבל מידע רפואי על ילדיהם הקטינים.

משרד הבריאות פנה לקופות החולים בדרישה לפרסם דרך קבע באתר האינטרנט שלהן את ההנחיות המנהליות שלפיהן הן פועלות, בעניין קשריהן עם ציבור ההורים ביחס לילדיהם המבוטחים בקופה, עד נובמבר 2013. אלא שבעמותת "הורות משותפת" גילו כי קופות החולים "התחמקו פעם אחר פעם ממתן תשובה ישירה לנושא עמידתם בלשון החוק ופרסום חוזר מוסדר ופומבי".

לאחר שכל פניותיה של העמותה אל קופות החולים לא הביאו לפרסום חוזר מוסדר ופומבי בנושא קבלת המידע הרפואי, היא העתרה לבית המשפט בטענה כי חוק הכשרות המשפטית מחייב את קופות החולים למסור את המידע לכל הורה בנפרד ואף לפרסם חוזר הנוגע לאופן קבלתו.

השופטת ד"ר אבניאלי פסקה כי במצב הדברים כיום, קשה ואף כמעט בלתי אפשרי לאתר את המידע המופיע באתרי האינטרנט של קופות החולים, בנוגע לזכויות ההורים לפי סעיף 18(ב) לחוק: "במציאות הטכנולוגית של ימינו, פרסום מידע באינטרנט מהווה פרקטיקה ראויה... זהו למעשה מקום הגישה הנוח לציבור, במיוחד להורים החיים בנפרד מילדיהם, שאינם מלווים את ילדם לכל טיפול וטיפול במרפאת קופת החולים ואינם נפגשים באופן סדיר עם הרופא המטפל, אך מבקשים לקבל מידע ודיווח אודות מצבו הרפואי של ילדם", נפסק עקרונית.

סעיף 18(ב)(2) לחוק הכשרות המשפטית קובע כי על ההורה לפנות אל גופים מסוימים בכתב, בהם קופות החולים, ולהודיע כי ברצונו לקבל את המידע אודות ילדו הקטין בנפרד מהמידע שנמסר להורהו האחר. בדברי ההסבר להצעת החוק נאמר כי התיקון נועד לאפשר להורי קטינים החיים בנפרד לקבל עותק מהמידע על הקטין מגופים ציבוריים מסוימים, המנויים בתוספת. זאת משום שככלל מידע הנוגע לקטין נשלח אל כתובתו של ההורה שהקטין מתגורר עמו. על פי דברי ההסבר, "התיקון המוצע יסייע להורים שילדיהם הקטינים אינם מתגוררים עמם לקבל מידע על ילדיהם, ובכך יכול שיהיה בו כדי להפיג מתחים בין הורי ילדים קטינים החיים בנפרד ולתרום לרווחתם של קטינים אלו".

העמותה טענה בעתירתה כי הורים רבים, גרושים או שאינם נשואים (פרודים), נתקלים בקשיים בקבלת מידע מסוג זה, שכן המידע נשלח בדרך כלל לכתובת ההורה המשמורן.

קופות החולים התנגדו להצעת בית המשפט כי יפרסמו באתריהן את הוראות סעיף 18(ב) הנ"ל כלשונן, או במלל דומה, וטענו כי הן מפרסמות באתריהן את זכותם של ההורים באמצעות הפניה לחוזר מנכ"ל משרד הבריאות בנושא, ובכך מילאו חובתן כלפי ההורים. קופת החולים "מכבי" היא היחידה מבין קופות החולים שבחרה לפרסם נוהל פנימי מסודר וטופס בקשת משלוח מידע להורה נוסף, אך אף היא סירבה לפרסם באתרה את הוראות הסעיף.

בית המשפט גילה במהלך בירור המשפט כי "קשה, ואף כמעט בלתי אפשרי לאתר את המידע המופיע באתרי האינטרנט של קופות החולים, בנוגע לזכויות ההורים לפי סעיף 18(ב) לחוק הכשרות המשפטית. הורה המבקש לדעת מהן זכויותיו בנושא נדרש לערוך חיפוש ארוך ומקיף באתר האינטרנט של כל קופה, על מנת להגיע אל המידע המבוקש. בכל הקופות (למעט מכבי), הפרסום נעשה על דרך של הפנייה לחוזר מנכ"ל משרד הבריאות 28/09, דבר המחייב את ההורה להיכנס לנבכי החוזר כדי ללמוד במה מדובר".

לכן, השופטת אבניאלי קיבלה כאמור את העתירה, והורתה לקופות החולים לפרסם באתרי האינטרנט שלהן בצורה בולטת את עצם הזכות לקבלת מידע רפואי בנפרד מההורה האחר, לאחר שהוגשה הודעה על כך בכתב. הפרסום יעשה על דרך ציטוט סעיף 18(ב) לחוק הכשרות המשפטית, או על ידי הבאת תוכנו במלל דומה, ובלבד שעצם קיומה של הזכות יהיה ברור לקהל המבוטחים.

כמו כן, יידרשו קופות החולים לכתוב באתר, כי על מבקש המידע לשלוח את ההודעה במכתב או במייל, ותצוין הכתובת למשלוח ההודעה.

עוד ציינה השופטת כי "דומה כי תם העידן שבו היה מפורסם מידע חיוני על גבי לוח שעם במרפאות קופות החולים. אך טבעי הוא, כי מבוטח המבקש לקבל מידע אודות זכויותיו בקופת החולים, יפנה לאתר האינטרנט של הקופה, וימצא את מבוקשו במהירות ובנוחות... העידן המודרני שבו אנו חיים הפך את רשת האינטרנט לכלי ראשון בחיפוש מידע. קופות החולים התאימו עצמן למציאות מודרנית זו, והן מציעות מידע רחב ומקיף אודות הזכויות הרפואיות של מבוטחיהם באתרי האינטרנט שלהן, כמו גם האפשרות לבצע פעולות שונות, כגון זימון תורים, פנייה לרופא המשפחה ועוד".

השופטת אבניאלי סיכמה את הכרעתה העקרונית וציינה כי "חובתה של הרשות המנהלית למסור מידע לפי חוק חופש המידע, כוללת בחובה גם את החובה לפרסם את הזכות לקבלתו באתר האינטרנט שלה, נוכח האפקטיביות הרבה של פרסום בדרך זו, והיכולת לעשות כן בצורה קלה ופשוטה. קופות החולים עושות שימוש נרחב באתר האינטרנט שלהן לצורך פרסום מידע, אך הדרך המסורבלת שבה בחרו לפרסום המידע במקרה דנן אינה מהווה דרך נאותה".

גיא רוה, יו"ר עמותת "הורות משותפת=טובת הילד" מציין לפניית פורטל תקדין, בתגובה על פסק הדין העקרוני, כי "פרסום הזכות החוקית לקבל את כל המידע הנוגע לילד באתרי האינטרנט של כל אחת מקופות החולים, יאפשר לכל הורה לא משמורן להכיר אפשרות זו ולדאוג לבקשה בהתאם למצוין בהוראות החוק. חשוב מכך, עצם הפרסום על ידי כל אחת מקופות החולים יכריח אותן, הלכה למעשה, לעמוד מעתה בלשון החוק שאושר בכנסת עוד בשנת 2010 ולא יושם על ידיהן עד עצם היום".

 

עת"מ 34659-05-14

 

 

 

בנוסף אולי יעניין אותך
הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
/HashavimCmsFiles/images/banners/300x300-baner-commit.png
152 | S:150