שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > ראש עיריית רמת השרון יצחק רוכברגר הורשע בעבירות מרמה, הפרת אמונים וזיוף

חדשות

ראש עיריית רמת השרון יצחק רוכברגר הורשע בעבירות מרמה, הפרת אמונים וזיוף
ראש עיריית רמת השרון יצחק רוכברגר הורשע בעבירות מרמה, הפרת אמונים וזיוף
28/12/2014, עו"ד לילך דניאל

ביהמ"ש קבע כי רוכברגר גלגל על החברה הציבורית שבה שימש יו"ר את הוצאותיו הפרטיות והוצאות משפחתו, לרבות רכישות מזון, בגדים, מקרר, שיעורים פרטיים וחגיגת בר מצווה. השופט עידו דרויאן קבע כי רוכברגר פעל באופן אקטיבי להטעיה ולהסתרה, כשדיווח באופן שגרתי על הוצאות פרטיות לחלוטין של כעל הוצאות "כיבוד", "אירוח" ו"ציוד משרדי"

בית משפט השלום הרשיע את יצחק רוכברגר, ראש עיריית רמת השרון המושעה, בשורת עבירות מרמה, הפרת אמונים, רישום כוזב במסמכי תאגיד וזיוף. זאת, לאחר שנמצא כי במהלך כהונתו כיו"ר קרן השתלמות לעובדי רשויות מקומיות, שהיא חברה ציבורית, גלגל על הקרן את הוצאותיו הפרטיות והוצאות משפחתו, לרבות רכישות מזון, בגדים, נעליים, טלוויזיה, מקרר, שיעורים פרטיים לבת, נסיעה של הבת לחו"ל, חגיגת בר מצווה לילדי גיסו, ועוד. השופט עידו דרויאן קבע כי דירקטוריון הקרן לא קיבל ולא יכול היה לקבל החלטה שמשמעה החזר הוצאות פרטיות של רוכברגר שאינן קשורות לפעילותו למען הקרן, וכי אין לקבל שרוכברגר האמין בתום לב ב"זכותו" להחזר הוצאות פרטיות.

 

לקבלת עדכוני חדשות, פסיקה וחקיקה ישירות למייל, לחץ כאן

 

רוכברגר עבד בהסתדרות וכיהן כמזכיר הארצי של עובדי הרשויות המקומיות בהסתדרות הפקידים. במסגרת עבודתו כיהן כמנכ"ל קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות, שהיא תאגיד ללא כוונת רווח שניהל את חסכונותיהם של כ-90 אלף עמיתים.  באוקטובר 2003 נבחר רוכברגר לכהן כראש עיריית רמת השרון, אז החל לכהן כיו"ר הדירקטוריון בקרן. באחת מישיבות הדירקטוריון שהתקיימה בשנת 2004, התקבלה החלטה שאישרה החזר הוצאות ליו"ר הקרן. כשנה לאחר מכן, בישיבה אחרת, אושר תשלום שכר המנכ"ל והחזר ההוצאות ליו"ר, כפוף לאישור ועדת הביקורת והאסיפה הכללית. בהמשך, התקיימה ישיבה של ועדת הביקורת בה הוחלט להמליץ לדירקטוריון לאשר גמול לדירקטורים, הגדלת החזר ההוצאות ליו"ר ושכר מנכ"ל.

במהלך התקופה הרלוונטית, היה רוכברגר מגיש לקרן קבלות ומקבל תשלומים המסתכמים בסך של כ- 120 אלף שקל. בשנת 2006 הוא נחקר בגין פרשה אחרת שבה נחשד ("פרשת הסתדרות הפקידים"), אז מסר לראשונה את גרסתו בנוגע לקבלת שכר והטבות מהקרן. בהמשך, התקבלו החלטות נוספות בנוגע להוצאות היו"ר.

טלוויזיה, שיעורים פרטיים ונסיעות לחו"ל

בשנת 2007, נערכה ביקורת בקרן בהוראת משרד האוצר, בה הועלתה התמיהה על עצם החלטת הדירקטוריון לאשר החזר הוצאות בסכום לא סביר, הודגש היעדרו של אישור האסיפה הכללית והועלה חשש באשר להתנהלות הנהלת הקופה שאישרה תשלום החזר הוצאות כנגד קבלות לא מפורטות, שחלקן לא שימשו כלל למטרות הקרן. בהמשך, החזיר רוכברגר לקרן את מלוא הסכום שקיבל  והתפטר מכהונת יו"ר הקרן. על רקע זה, הועמד רוכברגר לדין בעבירות של רישום כוזב במסמכי תאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר ושימוש במסמך מזויף. השאלה העיקרית שבמחלוקת היתה האם מותר היה לו כיו"ר קרן שהיא חברה ציבורית, לגלגל על הקרן את הוצאותיו הפרטיות והוצאות משפחתו, לרבות רכישות מזון, בגדים, נעליים, טלוויזיה, מקרר, שיעורים פרטיים לבת, נסיעה של הבת לחו"ל, חגיגת בר מצווה לילדי גיסו, ועוד.

השופט עידו דרויאן הרשיע את רוכברגר בעבירות שיוחסו לו וקבע כי אין עוררין על לשונה המפורשת של החלטת הדירקטוריון בעניינו של רוכברגר הקושרת בבירור את ההוצאות המותרות בה לפעולות הקשורות במילוי תפקידו של הנאשם בקרן, כגון חניה וארוחות. נוסף לאמור, ציין בית המשפט כי אין חולק שלא היו קיימים בקרן "כללי קופה קטנה" הנזכרים בהחלטה, ואיש מבין העדים לא ידע ולא הכיר כללים כאלו, מה גם שלקרן היו מעט מאוד עובדים כך שהחזר הוצאות לעובדים לא היה עניין שכיח, ומכל מקום דובר על הוצאות קטנות כגון החזרי חניה שהיו מוחזרים כנגד קבלות.

אשר להחלטה השנייה, שבה עודכן, שוּנה, או נוצר מחדש משטר ההחזרים בתקופה הרלוונטית לאישומים, קבע השופט כי הדירקטוריון וחבריו לא התכוונו לניתוק קשר בין ההוצאות לבין פעילות הנאשם לקידום ענייני הקרן, ואין בסיס סביר לקרוא בהחלטה היתר להחזר הוצאות שאינן קשורות לעניינה של הקרן. לפיכך, ההוצאות המותרות בהחזר היו אך ורק אלו הקשורות לפעילותו של הנאשם למען הקרן.

נטל מס כבד על הוצאות עודפות

עוד קבע השופט דרויאן כי יתר חברי הדירקטוריון לא ידעו ולא הבינו שמדובר ב"מעין שכר" המנותק כליל מהמובן המקובל של "הוצאות", ואף לא נתנו יד לאישורו של הסדר עקלקל שכזה. מלבד זאת, נמצא כי הדירקטוריון כלל לא יכול היה לקבל החלטה שמשמעה החזר הוצאות פרטיות של הנאשם שאינן קשורות לפעילותו למען הקרן, שכן להחלטה כזו אין ולא יכול להיות תוקף חוקי. כן נקבע כעניין שבעובדה שבעת קבלת ההחלטה לא נלקחו כלל בחשבון שיקולי מס ובודאי לא המס הצפוי בגין הוצאות עודפות, כך שלמעשה זכה רוכברגר בחיסכון מס ומנגד הוטל נטל מס כבד על הקרן שבנוסף לתשלומים לנאשם שילמה סכום גדול כמס על הוצאות עודפות.

השופט בחן את פרקטיקת איסוף הקבלות והחשבוניות ורישומן על ידי רוכברגר והגיע למסקנה כי דובר בפרקטיקה דקדקנית המאפשרת לקבוע שהוא היה ער לחלוטין לאותן הוצאות חריגות. רוכברגר הגיש את דרישות התשלום להחזרי הוצאות כשהוא יודע שלמעשה אינו זכאי להחזרי הוצאותיו הפרטיות, ותוך שהוא נסמך על רשימות כוזבות ומטעות שערך, תוך הטעייה בפועל של חברי הדירקטוריון ושל גורמי ביקורת אחרים וכשלא נרתע גם משינוי קבלות. עוד הוסיף השופט כי אין חולק שמנגנוני הביקורת של הקרן כשלו, אולם אין להסיק מכך ידיעה והסכמה למעשי הנאשם.

השופט דרויאן דחה גם את הטענה לאמונה כנה של רוכברגר ב"זכותו" להחזר הוצאות פרטיות, שכן מסכת העובדות והנסיבות אינה מותירה מקום לספק שלא היה לו כל יסוד להניח כי הדירקטוריון או הדירקטורים התכוונו לאשר מימונה של צריכה פרטית לחלוטין שלו ושל בני ביתו. הנאשם ידע היטב שמדובר בחריגה מכל המקובל והמחויב והסביר שמדובר ב"מעין שכר",  אך הודה בעצמו שעניין זה לא הועלה ולא דובר בגלוי כך שאינו יכול לטעון בכנות כי הדירקטוריון התכוון לכך בהחלטתו. כמו כן, רוכברגר נמנע בקפידה מבירור כשרותה של "פרשנותו" גם במקרים הספורים שבהם עלו שאלות והעדיף להמשיך במסכת ההטעיה וההסתרה. עוד סבר השופט כי הנאשם פעל באופן אקטיבי להטעיה ולהסתרה, הן כאשר דיווח באופן שגרתי על הוצאות פרטיות לחלוטין של צריכה ביתית כעל הוצאות "כיבוד", "אירוח", "ציוד משרדי" ועוד, הן כאשר שינה כיתובים על קבלות, הן כאשר ענה תשובות שקריות ומטעות כשנשאל למהותן של הוצאות פרטיות מסוימות והן כשהוציא מהקרן סך ניכר תוך שימוש בחשבונית עבור אירוע של גיסו.

 

ת"פ 37164-05-13

 

לקריאה נוספת, ראו:

 

הסדר תקדימי עם ראש עיריית רמת השרון: יודיע על נבצרות וימשיך לקבל משכורת 

 

היועמ"ש: השעיית רוכברגר אינה מספיקה, יש למנוע ממנו להשפיע "מאחורי הקלעים" 

 

כתב אישום הוגש נגד ראש עיריית רמת השרון בגין עבירות מרמה והפרת אמונים 

 

בנוסף אולי יעניין אותך
הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
/HashavimCmsFiles/images/banners/300x300-baner-commit.png
152 | S:150