שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > שרת המשפטים מכינה את הקרקע לממשלה הבאה: פורסמו כללי האתיקה לשרים

חדשות

שרת המשפטים מכינה את הקרקע לממשלה הבאה: פורסמו כללי האתיקה לשרים
שרת המשפטים מכינה את הקרקע לממשלה הבאה: פורסמו כללי האתיקה לשרים
04/12/2014, עו"ד אורי ישראל פז

בעיתוי תמוה של 24 שעות לפני כניסתם לתוקף של פיטוריה, הגישה ציפי לבני את כללי האתיקה לשרי הממשלה. על פי הכללים, בעת הרכבת הממשלה יובא בחשבון עברו הפלילי של מי מחבריה, חומרת המעשים ונסיבותיהם, וכן הוטלו הגבלות על מימון נסיעה שלא בתפקיד ועל השימוש בזכות השתיקה בחקירות

בעיתוי תמוה של 24 שעות לפני כניסתם לתוקף של פיטוריה, הגישה שרת המשפטים ציפי לבני את כללי האתיקה לשרי הממשלה – אשר תחולתם מיום פרסומם. אחד הכללים הוא ניסיון לסנדל את כינונה של הממשלה הבאה עם המפלגה החרדית ש"ס, בראשות ח"כ אריה דרעי. זאת, שכן כלל 51 קובע כי "בעת הרכבת הממשלה ומינוי חבריה, יובאו בחשבון, אם הורשע המועמד בעבר, גם מהות המעשים, חומרתם ונסיבותיהם".

 

לקבלת עדכוני חדשות, פסיקה וחקיקה ישירות למייל, לחץ כאן

 

מדובר בכללים מחייבים אך שונים ממרבית כללי האתיקה שעליהם המליצה בזמנו ועדה בראשות הנשיא בדימוס של בית המשפט העליון, מאיר שמגר, ושהיה חבר בה הפילוסוף והמומחה לאתיקה פרופ' אסא כשר.

השוני בין המלצות ועדת שמגר לכללי שרת המשפטים נעוץ, למשל, בכך שבעוד שוועדת שמגר המליצה שהממשלה תמנה את ועדת האתיקה לשרים, ממליצה שרת המשפטים המפוטרת שזו תמונה על ידי מבקר המדינה. ועדת האתיקה תהיה בת שלושה חברים, שבראשה יעמוד מי שהיה שופט בית המשפט העליון או בית המשפט המחוזי, ושני החברים הנוספים יהיו בעלי מעמד ציבורי והיכרות עם מערכת השלטון והמשפט.

ההבדל מתבטא גם בכך שוועדת שמגר המליצה כי "חבר הממשלה חב אמונים למדינת ישראל, לערכיה ולחוקיה", ואילו שרת המשפטים היוצאת ממליצה, שמא ברוח מאבקיה סביב סוגיית חוק הלאום בימים אלה, כי "חבר הממשלה חב אמונים למדינת ישראל, לערכיה כמדינה יהודית ודמוקרטית ולדיניה".

הקפדה על טוהר המידות

מנגד, הכללים של שרת המשפטים פוטרים לכאורה את שרי הממשלה מלמלא את תפקידם ולנהוג בכל הליכותיהם "בהקפדה על שלטון החוק ועל השימוש בסמכותו אך ורק למטרות להן נועדה, על יסוד שיקולים ענייניים, כלליים וסבירים, ללא משוא פנים, ללא ניגוד עניינים ואף ללא מראית עין של התנהלות לא ראויה", כפי שציין הנוסח הישן. כללי האתיקה של השרה לבני, לעומת זאת, מסתפקים בכלל מצומצם יותר, לפיו "חבר הממשלה ימלא את תפקידו וינהג בכל הליכותיו בדרך ישרה, תוך הקפדה על טוהר המידות".

מטרת הכללים היא "לקדם התנהגות ראויה של חבר הממשלה כנאמן הציבור וכשליח הציבור, בהתאם להצהרת האמונים של חבר הממשלה, כדי לשרת את טובת הכלל ולהבטיח את התפקוד התקין של הממשלה, את אמון הציבור בה ואת טוהר המידות", כך נכתב בפתח כללי האתיקה לשרים. על מעמדם של הכללים נכתב כי אלה "באים להוסיף על הוראות כל דין, לרבות כללי האתיקה לחברי הכנסת והנחיות היועץ המשפטי לממשלה, ולא יהיה בהם כדי לגרוע מן האמור בכל דין; חבר הממשלה יקפיד על שמירת כללים אלה ככתבם וכרוחם, ויימנע אף ממראית עין של פגיעה בהם".

דומה כי הכלל האתי הרלוונטי ביותר לאירועי הימים האחרונים הוא כלל 12, המטיל חובה על חבר הממשלה, כחבר הרשות המבצעת, להתוות את המדיניות בתחומים עליהם הופקד, "בהתחשב במדיניות הממשלה", כלשון הכלל, ו"יהיה אחראי על ביצועה וימלא כל תפקיד שיוטל עליו".

נסיעות פרטיות בניגוד עניינים

כמו כן, על שרי הממשלה נאסר להעמיד את עצמם בניגוד עניינים, ולפיכך "יימנע חבר הממשלה מכל מעשה, מחדל או השתתפות בדיון, אם הוא עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר הממשלה לבין עניין אישי שלו או של קרובו". בנוסף, לשרי הממשלה אסור לקבל שכר או טובת הנאה ממקור כלשהו, זולת שכרו שמשלמת לו המדינה. אולם, מותרת לשרי הממשלה הכנסה מרכוש ומהשקעות (בכפוף לסייגים מסוימים), הכנסה מפנסיה תקציבית, מקרן פנסיה, תקבול הנובע ממכירת זכות בעסק או ממכירת מניה בחברה ששר בממשלה השתתף בה טרם היותו חבר ממשלה (בתנאי שתקבול זה אינו נמדד ואינו תלוי בהכנסות הקונה מהממכר שהתקבלו לאחר מכירת הזכויות או המניות), תקבול הנובע משכר סופרים על יצירות שפרסם בהיתר או על יצירות שפרסם לפני כהונתו כחבר ממשלה, פיצויים או תשלומים לפי פסק דין של בית משפט והחזר חובות שנוצרו בשל זכויות בטרם המינוי כחבר הממשלה.

מעבר לכך, כללי האתיקה אוסרים על חבר הממשלה לקבל מתנה, ואם נתקבלה אצלו מתנה – תקום המתנה לקניין המדינה. לצד זאת, מותר לשר בממשלה לקבל מתנה קטנת ערך וסבירה שניתנה לפי הנהוג בנסיבות העניין, וכן מתנה שניתנה לו לרגל אירוע אישי או משפחתי. כללי האתיקה אוסרים גם על חבר הממשלה ליהנות ממתנה שניתנה לבן משפחתו בשל היותו בן משפחתו, מעת שנודע לו על כך. אלא אם כן מדובר בקרוב משפחה מדרגה ראשונה.

בנוסף, מימון נסיעה שאינה בתפקיד של חבר הממשלה, לרבות מימון השהות, על ידי כל גורם שאינו המדינה בין אם בארץ ובין אם בחוץ-לארץ, דינו כדין מתנה. נסיעה בתפקיד של חבר הממשלה במימון גוף שאינו המדינה תיעשה רק לאחר שיימצא כי אין במימון כאמור ניגוד עניינים, פגיעה בטוהר המידות או יצירת מחויבות בלתי ראויה.

כלל אתי מעניין נוסף בכללי האתיקה של השרה לבני עוסק במידור "זכות השתיקה" של שרי הממשלה בחקירותיהם הפליליות. "חבר הממשלה שנחקר בחשד לביצוע עבירה על ידי המשטרה או על ידי מי שנמסרו לו סמכויות של שוטר לפי כל דין, ישתף פעולה וישיב על שאלות החוקר; הוראה זו לא תחול לאחר סיום כהונתו של חבר הממשלה, לרבות אם התפטר מתפקידו כחבר הממשלה עקב החקירה".

בנוסף אולי יעניין אותך
הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
/HashavimCmsFiles/images/banners/300x300-baner-commit.png
151 | S:150