שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > נדחתה בקשה לייצוגית נגד אתרי מכירות למרות חשד להפעלת שחקנים פיקטיביים

חדשות

נדחתה בקשה לייצוגית נגד אתרי מכירות למרות חשד להפעלת שחקנים פיקטיביים
נדחתה בקשה לייצוגית נגד אתרי מכירות למרות חשד להפעלת שחקנים פיקטיביים
29/09/2014, עו"ד לילך דניאל

בבקשה לאישור תביעה ייצוגית שנדחתה במחוזי נטען כי אתרי מכירות פומביות וספקים של המוצרים שנמכרו מתערבים במכירות באמצעות משתתפים פיקטיביים, במטרה להקפיץ את המחיר ולסכל זכייה במחיר שאינו משתלם. ביהמ"ש העליון לא שלל את החשדות אך קבע כי אלו נסמכו על השערות וניתוח נסיבתי, ולא על ראיות ישירות למעשי ההונאה

 

בית המשפט העליון דחה ערעור על דחיית בקשה לאשר תובענה ייצוגית נגד 70 משיבים, שהורכבו מאתרי מכירות פומביות באינטרנט וספקים של המוצרים שנמכרו. בבסיס בקשת האישור עמדה הטענה כי האתרים והספקים התערבו באופן שיטתי ופסול במכירות הפומביות באמצעות הפעלת משתתפים פיקטיביים באופן שפגע במשתתפים אמיתיים. בדעת רוב נקבע כי גם אם קיים יותר מחשד שפרקטיקה זו אכן ננקטה, הרי שהמבקשים לא עמדו בנטל ההוכחה המוטל עליהם כלפי כל אחד מהמשיבים, בשים לב לכך שטענותיהם התבססו על ספקולציות ולא נתמכו בחוות דעת מומחים.  

 

לקבלת עדכוני חדשות, פסיקה וחקיקה ישירות למייל, לחץ כאן

 

לטענת המערערים, במכירות הפומביות שנערכות באתרים הנתבעים, בהם אולסייל, נענע 10, וואלה ועוד, קיימת התערבות שיטתית אסורה שנועדה להעלות את מחירי המוצרים הנמכרים. התערבות זו באה לידי ביטוי בהפעלתם של משתתפים פיקטיביים שנועדו "להקפיץ" באורח מלאכותי את מחיר המוצר, או להביא לזכייתו של משתתף פיקטיבי במכירה ולסיכול זכייה של משתתף "אמיתי" במחיר שאינו משתלם לאתר או לספק. את בקשתם ביססו המערערים על עילות שונות מדיני החוזים ודיני הנזיקין, וכן צירפו אליה תצהירים מטעמם וטבלאות שהכילו נתונים שהעתיקו לטענתם מהאתרים אשר כללו שמות של משתמשים פיקטיביים כביכול ואת פרטי המכירות שבהן השתתפו.

בית המשפט המחוזי דחה את הבקשה וקבע כי המערערים לא הצליחו להוכיח, ולו לכאורה, התערבות כלשהי במכירות הפומביות, לרבות מטעמם של האתרים או הספקים.

נשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס והשופטת אסתר חיות דחו את הערעור על החלטת בית המשפט המחוזי, כנגד דעתה החולקת של השופטת (בדימוס) עדנה ארבל. בפתח דבריה הבהירה השופטת חיות כי השאלה הניצבת בלב המחלוקת בין הצדדים היא האם המערערים הצליחו להרים את הנטל המוטל עליהם להוכיח סיכוי סביר שהשאלות המועלות בבקשה יוכרעו לטובת הקבוצה, כדרישת סעיף 8(א)(1) לחוק תובענות ייצוגיות. לדעת חיות, התערבות שיטתית ובלתי הוגנת במכירות פומביות מקוונות על דרך של הפעלת משתתפים פיקטיביים, ככל שהיא קיימת, היא אכן תופעה פסולה העשויה להצמיח עילות תביעה וסעדים במישור החוזי והנזיקי כאחד למשתתף אמיתי הנפגע מכך. כמו כן הסכימה כי קיים בהחלט אינטרס ציבורי המצדיק את בירורה של תביעה בעילה זו בהליך ייצוגי. יחד עם זאת, על מנת שניהול התביעה כייצוגית יאושר, על המבקשים להניח תשתית עובדתית ומשפטית ראשונית לכך שמתקיימים התנאים המצטברים הקבועים בחוק תובענות ייצוגיות, ובראשם דבר קיומה לכאורה של עילת תביעה ואפשרות סבירה כי התובענה תוכרע בסופו של יום לטובת הקבוצה.

עוד הזכירה השופטת חיות כי הכללים שנקבעו בפסיקה לצורך אישור תובענה ייצוגית הם מחמירים יותר ולכן על מבקש האישור להציג בטיעונים ובראיות לכאוריות בסיס ממשי – עובדתי ומשפטי – התומך בתביעתו ולא להסתפק בעובדות הנטענות בכתב התביעה.

 

טענות חמורות ללא תשתית ראייתית

במקרה זה ציינה השופטת חיות כי היא אינה שוללת את קיומה של התופעה הפסולה שהמערערים טענו לה, אך הבהירה כי לא ניתן להסיק את קיומה אך בשל חשד גרידא, בוודאי לאור רמת ההוכחה הנדרשת ולריבוי המשיבות שנתבעו. עוד הוסיפה השופטת כי המערערים לא הציגו ראיות ישירות בדבר התערבות שיטתית של משתתפים פיקטיביים מטעם המשיבות או מי מהן במכירות האמורות, ומסקנתם אודות קיומה של התופעה נסמכה על נתונים שאספו מהאתרים בסיוע תוכנה שפיתחו ושאותה נדרשו לדבריהם לשנות מעת לעת. המערערים הם אלה שאף החליטו על-פי אלו אינדיקציות ייבחנו הנתונים ומהן המסקנות שיש להסיק מהניתוח שלהן. מכאן, שהמסקנה שאליה הגיעו נסמכה במידה לא מבוטלת על השערות וספקולציות, על ניתוח נסיבתי של נתונים שאספו ועל אינדיקציות שעליהן החליטו הם עצמם, ולכן אין בכך די כדי לבסס תשתית ראייתית ולו לכאורית לתביעה.

עוד נקבע כי היה על המערערים להציג חוות דעת של מומחים, בייחוד בהינתן הטענות החמורות למעשי תרמית והונאה שיטתיים הגובלים בפלילים שאותן ייחסו המערערים לכל המשיבות כאחד. גם להנחת היסוד של המערערים לפיה למשיבות יש אינטרס כעניין שבמדיניות להתערב במכירות הפומביות באופן שיטתי לא הונחה, לדעת חיות, תשתית לכאורית של ממש. השופטת הוסיפה כי להשקפתה תובענה ייצוגית אינה מכשיר לבירור חשדות הגובלים בפלילים והיא אינה יכולה לשמש תחליף לחקירה. 

השופטת ציינה כי פערי המידע בין המערערים למשיבות יכולים אכן להצדיק לעתים הגמשה מסוימת בנטל הראשוני המוטל על המבקש, אולם אין מדובר ב"נוסחת קסם" שתוצאתה קבלת בקשת האישור בלא כל בירור של סיכויי התביעה להתקבל בסופו של יום. מלבד זאת, באפשרות המבקש לגשר על פערי המידע במידה לא מבוטלת באמצעות גילוי ועיון במסמכים של הצד שכנגד כבר בשלב של בקשת האישור, אלא שבמקרה זה בחרו המערערים מסיבותיהם שלא לעשות שימוש בכלי דיוני זה ואין להם אלא להלין על עצמם.

עוד הדגישה השופטת חיות כי בהחלט ייתכן שמבקש יציג ראיות נסיבתיות על מנת לעמוד בנטל המוטל עליו, אלא שבמקרה דנן הקושי נעוץ בכך שהראיות הנסיבתיות שהציגו המערערים אינן עומדות בנטל הנדרש ולו לכאורה בהיותן אוסף נסיבתי של נתונים ממנו ביקשו להסיק מסקנה מרחיקת לכת נגד עשרות נתבעים, בלא שמסקנתם נתמכה בחוות דעת של מומחים.

 

מספר אסטרונומי של קבוצות

הנשיא גרוניס הצטרף לדעתה של השופטת חיות, והסכים כי מהחומר עלה לכאורה שבגדרן של מכירות פומביות באינטרנט אכן ננקטה פרקטיקה בלתי ראויה של שימוש במשתתפים פיקטיביים. עם זאת, הבהיר כי בכך לא די, מקום בו הראיות שהובאו בפני הערכאה הדיונית לא הספיקו כדי לקבוע שקיימת עילה כלפי כל אחד מן המשיבים. לחילופין, סבר כי גם אם כל התנאים לאישור התובענה היו מתקיימים, הרי שריבויים של המשתתפים האמיתיים, האתרים והספקים היה מוביל לכך שמספרן של הקבוצות היה אסטרונומי. גם מנקודת מבט צרכנית, לדברי גרוניס, היה עדיף אילו המערערים היו מגישים את ההליך נגד אתר אחד או שניים ונגד מספר מצומצם של ספקים, אף אם בסופו של יום היה הפיצוי הנפסק בסכום נמוך יחסית, כדי להשיג את המטרה של הרתעת אתרים מפני שימוש בפרקטיקה פסולה. לבסוף הביע תקווה כי מי מהאתרים והספקים שאכן עשו שימוש בפרקטיקה האמורה, למדו את לִקחם והבינו שאין לאפשר למשתתפים פיקטיביים להשתתף במכירות פומביות.

השופטת ארבל, שנותרה בדעת מיעוט, סברה כי הראיות שהציגו המערערים מעוררות חשד להתערבות של משתתפים פיקטיביים בהליך המכירות הפומביות המקוונות, וכי די בכך על מנת להעביר את הנטל אל המשיבות להפיג חשד זה. משלא עשו כן, יש לשיטתה של ארבל לאשר את ניהול התובענה כייצוגית.

 

ע"א 5378/11

 

 

 

 

בנוסף אולי יעניין אותך
הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
/HashavimCmsFiles/images/banners/300x300-baner-commit.png
152 | S:150