שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > נעדרתם מהעבודה במהלך תקופת מבצע צוק איתן? בדקו אם אתם זכאים לשכר

חדשות

נעדרתם מהעבודה במהלך תקופת מבצע צוק איתן? בדקו אם אתם זכאים לשכר
נעדרתם מהעבודה במהלך תקופת מבצע צוק איתן? בדקו אם אתם זכאים לשכר
14/08/2014, עו"ד הלית כהן-רזניצקי

ב-23 ביולי 2014 נחתם הסכם קיבוצי המסדיר את חובת תשלום השכר לעובדים שנעדרו בשל המצב הביטחוני. על מי חל ההסכם, איזה שכר ישולם ומה לגבי עובדים שנקראו לשירות מילואים?

ב-23 ביולי 2014 נחתם הסכם קיבוצי המסדיר את חובת תשלום השכר לעובדים שנעדרו בשל המצב הביטחוני. הסכם זה יחול על העובדים המועסקים בשירות המדינה, אשר משכורותיהם מחושבות לפי הסכמים קיבוציים החלים לגבי אחד הדירוגים המיוצגים על ידי ההסתדרות, וכן על כל העובדים המועסקים אצל מעסיקים החברים בארגונים השייכים ללשכת התיאום של הארגונים הכלכליים. ההסכם לא יחול על עובדים שנקראו לשירות עבודה לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום.

 

לקבלת עדכוני חדשות, פסיקה וחקיקה ישירות למייל, לחץ כאן

 

ההסכם ייכנס לתוקף במועד כניסתן לתוקף של תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (נזקי מלחמה ונזק עקיף)(תשלום פיצויים)(הוראת שעה), התשע"ד-2014 (להלן: "התקנות"), והוא יהיה בתוקף מה-8 ביולי 2014 ועד ה-31 באוגוסט או עד למועד סיום מבצע צוק איתן, לפי המוקדם ביניהם. זאת, ובלבד שבתקופה האמורה נמצא האזור תחת מתקפת טילים רחבה, שבעקבותיה התקבלה החלטה בדבר סגירת מוסדות חינוך.

מי משגיח על הילדים?

על פי ההסכם, עובד המועסק במוסד חינוך באזור עוטף עזה יקבל את מלוא השכר, לרבות תנאים סוציאליים, בכל אחד מהימים בתקופת ההסכם שבהם הוא נעדר מעבודתו עקב החלטה בדבר סגירת מוסדות חינוך. בנוסף, יהיה זכאי למלוא השכר עבור הימים שבהם נעדר גם עובד שנדרש להשגיח על ילד עד גיל 14 עקב סגירת מוסדות החינוך באזור, בהתקיים אחד מהתנאים הבאים: (1) העובד הוא הורה יחיד או שהילד נמצא בהחזקתו הבלעדית; (2) בן זוגו של העובד הוא עובד או עצמאי, שלא נעדר מעבודתו לצורך השגחה על הילד או שנבצר ממנו להשגיח על הילד; (3) הילד היה רשום למוסד בתקופת ההסכם.

הוראות ההסכם המתייחסות להורים יחולו גם על עובד שהוא הורה אומן, במשפחה שאושרה בידי מי ששר הרווחה והשירותים החברתיים הסמיכו לכך לשמש כמשפחת אומנה. ההוראות לא יחולו אם היתה במקום העבודה של העובד או של בן זוגו מסגרת נאותה להשגחה על הילד ואף על פי כן הוא נעדר מעבודתו.

ככל שתהיה מחלוקת בדבר הימצאותו או אי-הימצאותו של מוסד חינוך או מקום עבודה באזור, בתקופת ההסכם או בחלקה, יכריע בדבר פיקוד העורף.

בנוסף, יהיה זכאי לתשלום שכר עבודה חרף היעדרות גם עובד הנעדר מעבודתו בהתאם להוראות פיקוד העורף או אדם עם מוגבלות ידועה אשר מנעה ממנו להגיע למקום העבודה או לשהות בו, משום שאינו יכול לעמוד בהנחיות פיקוד העורף בתקופת ההסכם.

הוראות פיקוד העורף הרלוונטיות לתקופת ההסכם יפורסמו מדי תקופה בחוזר הממונה על השכר, אשר יפורסם באתר האינטרנט של הממונה על השכר במשרד האוצר. חובת המעסיק לשלם לעובד את שכרו בהתאם להוראות ההסכם תהיה בין אם הגיש המעסיק תביעה לפי התקנות ובין אם לאו. מעסיק לעניין הוראות אלה כולל גם קבלן כוח אדם וקבלן שירותים, בהתאם למקום עבודתם בפועל של עובדיהם.

שכר ברוטו, ללא תוספות

השכר שישלם המעסיק לעובד בגין התקופה שבה נעדר מעבודתו יהיה "שכר העבודה היומי" כהגדרתו בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף), התשל"ג-1973. שכר יום  עבודה מוגדר כשכר עבודה רגיל לפי הממוצע בשלושת החודשים אפריל, מאי ויוני 2014. לגבי עובד שהתקבל לעבודה במהלך חודשים אלו, יחושב שכר העבודה היומי על פי ממוצע שכרו באותם חודשים, ובלבד ששולמו עבורו כל תשלומי החובה מיום קבלתו לעבודה.

למען הסר ספק, השכר האמור הוא שכר רגיל ברוטו ללא תוספות כגון תשלומים חד פעמיים, מתנות לחגים, פרמיות לא קבועות, תשלומים שנתיים, שעות נוספות בפועל, תוספת משמרות, כוננויות והחזרי הוצאות, אך הוא כולל הפרשות סוציאליות לפי זכאות העובד. השכר היומי הוא שכר יום עבודה של העובד אילו היה עובד באותה יממה באופן רגיל, אך לא יותר מהשכר המירבי המוגדר בתקנות.

לעובד אשר לא עבד בחלק מיום העבודה ישולם החלק היחסי של השכר, ובלבד שמספר השעות שבהן הוא לא עבד גבוה משעה אחת. אם ההיעדרות מיום העבודה היא עד שעה אחת, העובד לא יהיה זכאי לתשלום מכוח ההסכם.

בקשה לצו הרחבה

במקרה של עובד אשר נוכו לו ימי חופשה ממכסת ימי החופשה לה הוא זכאי בגין הימים הכלולים בתקופת ההסכם ושולמו דמי חופשה בעד ימים אלו או חלק מהם, לפי העניין, יהוו דמי החופשה את תמורת הימים שבהם נעדר העובד ממקום עבודתו בתקופת ההסכם, והימים אשר נוכו ממכסת ימי החופשה של העובד יכללו במכסת ימי החופשה העומדת לזכותו.

לא ישולם שכר לפי הסכם זה בשל היעדרו של עובד בין מחלה, תאונה, חופשה או מילואים.

התשלומים לפי הסכם זה לגבי חודש יולי 2014 יבוצעו במועד תשלום משכורת חודש יולי 2014 המשתלמת בחודש אוגוסט 2014, ולא יאוחר ממועד תשלום משכורת חודש אוגוסט 2014 המשתלמת בחודש ספטמבר 2014. התשלומים לפי הסכם זה לגבי חודש אוגוסט 2014 יבוצעו במועד תשלום משכורת חודש אוגוסט 2014 המשתלמת בחודש ספטמבר 2014 ולא יאוחר ממועד תשלום משכורת חודש ספטמבר 2014 המשתלמת בחודש אוקטובר 2014.

ועדת מעקב, בהרכב המפורט בהסכם, תעקוב אחר ביצועו של הסכם זה ותכריע בחילוקי דעות הנוגעים לו. החלטותיה של ועדת המעקב תהיינה סופיות ותחייבנה את הצדדים.

ההסתדרות ונשיאות הארגונים העסקיים יפנו לשר הכלכלה בבקשה שיוציא צו הרחבה לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957.

בנוסף אולי יעניין אותך
הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
/HashavimCmsFiles/images/banners/300x300-baner-commit.png
152 | S:150