שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > עו"ד אליהו נאמן יקבל שכ"ט 2.5 מיליון, הגם שההסכם מבטא חמדנות חריגה

חדשות

עו"ד אליהו נאמן יקבל שכ"ט 2.5 מיליון, הגם שההסכם מבטא חמדנות חריגה
עו"ד אליהו נאמן יקבל שכ"ט 2.5 מיליון, הגם שההסכם מבטא חמדנות חריגה
10/08/2014, עו"ד לילך דניאל

השופטת יהודית שבח חייבה את הלקוח אליהו ונטורה לשלם לעורך דינו שכר טרחה של 2.5 מיליון, ודחתה את טענותיו לזיוף חתימתו על הסכם שכר הטרחה ולעושק מצד עוה"ד. מנגד, נקבע כי ניסוח ההסכם על ידי עוה"ד אליהו נאמן היה חסר תום לב בהיותו מבטא "חמדנות החורגת מהגבולות המקובלים", שהתבטאה בקביעת הזכאות לשכר טרחה על פי מסלולים מרובים בבחינת "הכול מהכול"

אליהו ונטורה הוא איש עסקים ובעל נכסים העוסק בייזום וקידום פרויקטים בתחום הנדל"ן. כמו כן היה ונטורה בעל שליטה בחברת "ונטורה אלי ובניו בע"מ", וכן אחד מבעלי המניות בחברת "מגדלי הריביירה אשקלון" וחברת "אור התיכון יזמות ובנייה". בשנת 2010, שכר ונטורה את שירותיו של עו"ד אליהו נאמן, על רקע סכסוך משפטי בינו לבין שותפיו העסקיים בחברות, אשר הצרו את צעדיו והתכחשו לזכויותיו, כמו גם לזכותו להשבת הלוואת בעלים שהעניק לחברת מגדלי הריביירה.

הסכסוך המשפטי אף החריף לכדי עימות אלים, כאשר ונטורה ובניו תקפו את אחד השותפים, נעצרו והוגש נגדם כתב אישום. בין עוה"ד נאמן לוונטורה ובנו נערכו מספר פגישות, בהן השתתף גם חברו של ונטורה, במסגרתן קיבל עוה"ד נאמן מידע על הסכסוך המשפטי והיקפו, ואף נוהל משא ומתן בכל הנוגע לשכר הטרחה.

לטענתו של עו"ד נאמן, בפגישה השלישית שהתקיימה בין הצדדים חתם ונטורה על הסכם שכר טרחה, מכוחו חב לעוה"ד נאמן סך של כשמונה מיליון שקל, אשר הועמד לצרכי אגרה על סך של 2,550,000 שקל בלבד בתביעה שהגיש נגד לקוחו לשעבר.

ונטורה מצידו הכחיש שחתם על הסכם שכר הטרחה, וטען כי חתימתו על ההסכם זויפה. לחילופין טען ונטורה כי גם אם חתם על ההסכם, הרי שיש לבטלו היות ולא הבין על מה חתם ומשום שעורך הדין ניצל את בורותו ואת חוסר הבנתו כדי להחתימו על הסכם שכולו עושק. בנוסף לכך, הגיש ונטורה תביעה שכנגד על סך 300 אלף שקל, בה עתר לחייב את עורך הדין להשיב לו סכום ששולם לו כשכר טרחה ולפצותו בגין נזק שנגרם לו עקב הגעה להסדר בתנאים מופחתים מאלו שהוצעו לו בעבר ואשר סירב להם בהוראת עוה"ד, וכן לפצותו בסך נוסף בגין הפרת חיסיון עו"ד-לקוח ופרסום לשון הרע.

השכל הישר וניסיון החיים יכריעו

השופטת יהודית שבח, מבית המשפט המחוזי בתל אביב, קיבלה את תביעתו של עורך הדין אליהו נאמן במלואה. תחילה הבהירה השופטת שבח כי איש מבעלי הדין או העדים מטעמם לא הציגו עדות אמינה עליה ניתן לבסס ממצאים, ולכן השאלות שבמחלוקת תוכרענה בהסתמך על העובדות שאינן שנויות במחלוקת, כמו גם על התיעוד, חוות דעת המומחים, הפסיקה והשכל הישר וניסיון החיים.

לגופו של עניין, התייחס בית המשפט לטענת הזיוף שהעלה ונטורה ודחה אותה ממספר טעמים: ראשית, דחיית חוות דעת המומחית לגרפולוגיה מטעם ונטורה, שנעדרה הכשרה רלוונטית להשוואת כתבי יד והרושם שעלה מחקירתה היה שהכשרתה חובבנית, וכי הצגתה את ידיעותיה וניסיונה הייתה יומרנית בשים לב לנתוניה בפועל. לפיכך, העדיף בית המשפט את חוות דעתה של המומחית להשוואת כתבי יד מטעם עורך הדין נאמן, ממנה התרשם שהיא מומחית רצינית בעלת ידע וניסיון. שנית, עדותו של ונטורה לפיה לא חתם על ההסכם, הייתה בלתי מהימנה בעליל, וגם עדותו של בנו הייתה עדות שמועה חסרת ערך, משאין חולק שלא נכח כלל במפגש השלישי במשרדו של עוה"ד נאמן. שלישית, גרסת עורך הדין לפיה מדובר בחתימת ונטורה נסמכה בעדותו של חברו של ונטורה שנכח בפגישות, בה אישר כי ההסכם הוקרא לונטורה וכי הוא חתם עליו.

לכך הוסיף בית המשפט כי הדעת נותנת שאם לאחר הפגישה השלישית החל עוה"ד בעבודתו המשפטית האינטנסיבית, אין זאת אלא מפני שבשתי הפגישות הראשונות לובן נושא שכר הטרחה ובפגישה השלישית העניין אכן סוכם. כמו כן, טענת הזיוף היא טענה כבושה שלא עלתה מפי ונטורה במסגרת המגעים שניהל מול עוה"ד ליישב בהסכמה את הדרישה לשכר טרחה, ועלתה לראשונה רק במסגרת ההליך המשפטי. לפיכך, קבע בית המשפט כי ונטורה חתם על הסכם שכר הטרחה.

לקוח חסר אינטליגנציה - אינו רפה שכל ופרימיטיבי

בית המשפט דן בטענתו החילופית של ונטורה, לפיה דין ההסכם להתבטל מחמת עושק. בעניין זה, קיבלה השופטת שבח את קביעת המומחית מטעמו של ונטורה כי מדובר באדם בעל רמת אינטליגנציה נמוכה, אולם סברה כי אין בכך די כדי להוכיח את טענת העושק ואת בטלות ההסכם. הודגש כי ונטורה הוא איש עסקים ותיק, השותף בשתי חברות נדל"ן נכבדות ובבעלותו נכסים בהיקף נכבד.

כמו כן, ונטורה הוא יזם ומבצע פרויקטים המשמש גם כדירקטור בחברות, וגם הרושם שעלה מעדותו בבית המשפט היה שאישיותו אינה עולה בקנה אחד עם רושם "ההדיוט" המיוחס לו בחוות הדעת. לכן דחה בית המשפט את טענת בטלות ההסכם ואת ניסיונותיו של ונטורה ליצור את הרושם לפיו מדובר באדם רפה שכל ופרימיטיבי אשר הוחתם על הסכם שלא ידע את טיבו.

ניהל מגעים לפשרה מאחורי הגב של עורך דינו

לאחר שדחה את טענות הזיוף ובטלות ההסכם, בחן בית המשפט את נסיבות סיום היחסים בין הצדדים. בעניין זה, עלה מהראיות שעוה"ד נאמן פעל בענייניו של ונטורה בחזית בית המשפט, אולם לא היה מודע כלל להתרחשויות הנרקמות מאחורי גבו, במסגרתן ניהל ונטורה בסתר מגעים מול שותפיו אותם תבע, אשר בהמשך הבשילו לכדי הסדר פשרה שייתר את המשך ההתדיינות ואת הצורך בטיפול המשפטי. כך, יום לפני הדיון בבית המשפט הודיע ונטורה לעוה"ד נאמן על פיטוריו, כשהוא מנמק זאת באמתלת "חילוקי דעות חריפים" שנתגלעו בין הצדדים.

אשר להסכם שכר הטרחה, קבעה השופטת שבח כי מדובר בניסוח בעייתי של עורך הדין, שכן בניגוד להסכמי שכר טרחה סטנדרטיים בהם נקבעים מספר "מסלולים" לתשלום, הרי שבמקרה זה עורך הדין נאמן הבטיח לעצמו "הכול מהכול" - גם סכום קבוע שאינו תלוי בשום גורם שהוא, גם שכר שעתי של 300 דולר, גם תשלום של 500 דולר עבור כל ישיבת בית משפט, גם 20% מכל "פסק דין" שיינתן לטובת ונטורה בתביעה כספית וגם 35% מערך כל דירה שתופחת מחלקו של השותף.

חמדנות חריגה תוביל לנטרול חיובי כפל בהסכם שכ"ט

הודגש כי עיקרון תום הלב החולש על כל שטחי המשפט חל בוודאי גם על הסכמי שכר טרחה שמנסח עורך דין באופן חד-צדדי, ולכן דרישה זו אינה יכולה לבוא על סיפוקה בהסכם המבטא חמדנות החורגת מכל הגבולות המקובלים, והמכיל במובלע כפל ואף שילוש השכר הנדרש בגין אותו שירות. לכן סברה השופטת שבח כי יש צורך לנקוט בדרך של נטרול חיובי כפל.

לאחר בחינת רכיבי הנזק אותם תבע עורך הדין נאמן, הגיעה השופטת שבח למסקנה כי הסכום המגיע לו על פי ההסכם מגיע לכ-2.7 מיליון שקל בלבד, ולכן משהתביעה הוקטנה לצרכי אגרה לסך של 2,550,000 שקל – זהו הסכום המירבי אותו ניתן לפסוק לטובתו.

התביעה שכנגד שהגיש ונטורה – נדחתה, משלא הונחה לה כל תשתית ראייתית.

אשר להוצאות המשפט, חויב ונטורה לשלם לעוה"ד נאמן שכר טרחת עו"ד בסך של 35 אלף שקל (בתוספת מע"מ), וכן הוצאות ואגרות.

מנגד, חויב עוה"ד נאמן לשלם לחברת ונטורה ובניו, שהתביעה נגדה נדחתה, שכר טרחת עו"ד בסך של 10,000 שקל (בתוספת מע"מ).

 

ת"א 22671-04-11

 

לקריאה נוספת, ראו:

 

העליון: מחתים לקוח על הסכם שכ"ט? מחובתך לוודא שהוא מבין על מה חתם

 

פסק דין: ללקוח תוחזר אגרה כחצי מיליון ועורכי דינו ישתכרו 4.2 מיליון

 

יחזקאל ביניש ונתי שמחוני ישלשלו לכיסם מעל 2 מיליון שקל שכר טרחה

 

בנוסף אולי יעניין אותך
הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
/HashavimCmsFiles/images/banners/300x300-baner-commit.png
153 | S:150