שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > תיק טלנסקי נפתח מחדש – המחוזי יבחן את הקלטות והיומן שמסרה שולה זקן

חדשות

תיק טלנסקי נפתח מחדש – המחוזי יבחן את הקלטות והיומן שמסרה שולה זקן
תיק טלנסקי נפתח מחדש – המחוזי יבחן את הקלטות והיומן שמסרה שולה זקן
07/08/2014, עו"ד אורי ישראל פז

 

שנתיים לאחר הזיהוי של אהוד אולמרט בפרשת טלנסקי, נעתר ביהמ"ש העליון בצעד חריג לבקשת הפרקליטות להגיש ראיות נוספות בערעור. שופטי העליון הדגישו כי מתן היתר לפרקליטות כאמור ייעשה במקרים נדירים בלבד, אולם נוכח טיב החומרים, ראוי שאלה יוצגו בפני ביהמ"ש המחוזי

שנתיים לאחר הזיכוי המהדהד, תיק טלנסקי ייפתח מחדש וההקלטות והיומן שמסרה שולה זקן יוגשו כראיות. כך פסק אמש (יום ד', 6.8) הרכב של חמישה שופטי בית המשפט העליון. בית המשפט החליט להיעתר לבקשת פרקליט המדינה, עו"ד שי ניצן, לגבות ראיות נוספות שהגישה הפרקליטות במסגרת הערעור הפלילי המתנהל נגד ראש הממשלה לשעבר, אהוד אולמרט.

 

לקבלת עדכוני חדשות, פסיקה וחקיקה ישירות למייל, לחץ כאן

 

נשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס, אליו הצטרפו השופטים סלים ג'ובראן, יורם דנציגר, ניל הנדל ועוזי פוגלמן, קבע עקרונית כי בידי הפרקליטות "סמכויות רבות ומשאבים עצומים. הדברים נכונים הן לגבי הליך החקירה, שמנוהל על ידי המשטרה, והן בשלב של ההחלטה על הגשת כתב אישום. פער הכוחות בין הצדדים להליך הפלילי עלול להביא להרשעות שווא. עם זאת, בחברה דמוקרטית המכבדת את חירות הפרט ניתן משקל שונה לחשש מפני זיכוי שווא לעומת החשש מפני הרשעת שווא". הנשיא גרוניס התבסס על דברי הרמב"ם: "יותר טוב ויותר רצוי לפטר אלף חוטאים, מלהרוג נקי אחד ביום מן-הימים" (הרמב"ם, ספר המצוות, לא תעשה, מצווה רצ), והסיק כי "מכאן הצורך לאזן, ולוּ במידה מסוימת, את כפות המאזניים, המוטות מלכתחילה ובאופן מובנה לטובתה של התביעה".

שולה זקן תשתף פעולה

הערעור שהגישה הפרקליטות עוסק במספר פרשות, בהן "פרשת ראשונטורס", "פרשת טלנסקי" ו"פרשת מרכז ההשקעות". בבית המשפט המחוזי זוכה אולמרט מרוב האישומים שהוגשו נגדו, למעט בנוגע ל"פרשת מרכז ההשקעות", שבה הורשע בעבירה של מרמה והפרת אמונים (בגין הרשעה זו הוטלו על אולמרט מאסר על תנאי למשך שנה וכן קנס). לצד אולמרט הואשמה בעבירות שונות שולה זקן, שהייתה ראשת לשכתו ויועצת בכירה שלו.

ערעור הפרקליטות הופנה בתחילה נגד אולמרט ונגד זקן, והוא נשמע בבית המשפט העליון ביולי 2013. באפריל 2014 הגישה הפרקליטות בקשה לחזור בה מערעורה לגבי זקן, על רקע הסכם שאליו הגיעו הפרקליטות וזקן במסגרת תיק פלילי אחר, העוסק בין היתר בפרשה הידועה בשם "פרשת הולילנד". בהתאם להסכם זה, התחייבה זקן בין היתר לשתף פעולה באופן מלא עם רשויות האכיפה ולמסור עדות בכל הליך שיפוטי שתידרש; ובתמורה הסכימה הפרקליטות לעתור לעונש מוסכם לגבי זקן בפרשת הולילנד, ולחזור בה מערעורה בהליך הנוכחי.

במאי 2014 הגישה הפרקליטות בקשה לגביית ראיות בערעור. לפי הנטען, הבקשה הוגשה נוכח חומר ראייתי שהגיע למדינה מידיה של זקן, בעקבות ההסכם שהושג ביניהן. בחומר זה כלולות שתי קלטות שנטען כי הוקלטו על ידי זקן ומתעדות שיחות בין זקן לבין אולמרט. הפרקליטות טענה כי קלטות אלו רלוונטיות לאישום נגד אולמרט בפרשת טלנסקי, שממנו זוכה. הפרקליטות ביקשה כי בית המשפט העליון ישיב את התיק לבית המשפט המחוזי ויורה לו לקבל כראייה את הקלטות באמצעות העדתה של זקן כעדה. בנוסף, ביקשה הפרקליטות להגיש בבית המשפט המחוזי יומנים של זקן, שלא התקבלו כראיה בבית המשפט המחוזי, מאחר שזקן לא העידה במשפט. אולמרט התנגד לבקשה לגביית הראיות.

מחזה נדיר

שופטי בית המשפט העליון האזינו לתמלילי ההקלטות והחליטו לקבל את הבקשה (לגבי חלק מהחומר שביקשה הפרקליטות להגיש) ולהשיב את התיק לבית המשפט המחוזי כדי להעיד מחדש את זקן והגשת היומנים שלה וקטעים מההקלטות.

בית המשפט העליון קבע כי מבחינה עקרונית, רשאית הפרקליטות במסגרת ערעור המוגש מטעמה להגיש בקשה לגביית ראיות שלא הוגשו על ידיה בערכאה הדיונית. עם זאת, הגשת בקשה לגביית ראיות על ידי הפרקליטות לאחר זיכוי הנאשם בערכאה הדיונית היא מחזה נדיר. נקבע כי על אמות המידה לבחינת בקשה לגביית ראיות בערעור המוגשת על ידי התביעה להיות מחמירות יותר מאלו לבחינת בקשה מסוג זה המוגשת על ידי הנאשם.

בית המשפט העליון הדגיש כי מתן היתר לפרקליטות במסגרת הערעור להגיש ראיות נוספות, לאחר זיכוי הנאשם בערכאה הדיונית, הוא חריג, וראוי שיעשה במקרים נדירים בלבד.

באשר לעניינו של אולמרט, נקבע כי אומנם הבקשה לגביית ראיות הוגשה על ידי הפרקליטות בשלב מאוחר מאוד. אולם, למרות זאת, יש לקבל את בקשת הפרקליטות לגבי קטעים מסוימים בקלטות, וכן לגבי היומנים של שולה זקן. נקבע כי "נוכח טיב החומרים" שהוצגו על ידי הפרקליטות, ראוי שחומרים אלו יובאו בפני בית המשפט המחוזי, על מנת שזה ישקול את הכרעתו לאורם. בנוסף, נקבע כי לצורכי ההכרעה בבקשה לגביית ראיות, נראה לכאורה כי נעשו ניסיונות על ידי אולמרט להשפיע על זקן שלא תעיד במשפט. בית המשפט העליון הדגיש שבנושא זה מתנהלת חקירה משטרתית נגד אולמרט, וכי בית המשפט העליון אינו קובע כל ממצא שהוא לעניין השפעתו של אולמרט על זקן, מעבר להכרעה בבקשה לגביית הראיות.

אמות מידה מחמירות

עוד הודגש כי השבת התיק לבית המשפט המחוזי אינה פתיחת המשפט מחדש, וכי על הדיון בבית המשפט המחוזי לעסוק בראיות הנוספות. כן נקבע, כי לאולמרט תינתן הזדמנות להתגונן כראוי מפני הראיות החדשות. לאחר מכן, על בית המשפט המחוזי לשוב ולשקול את הכרעתו באשר לפרשת טלנסקי ופרשה זו בלבד, ולתת פסק דין משלים בעניין. בית המשפט העליון הבהיר כי אינו מביע כל עמדה בדבר השלכת הראיות הנוספות על תוצאת המשפט, ולבית המשפט המחוזי מסור שיקול דעת מלא בעניין.

השופט יורם דנציגר, אשר נותר בדעת מיעוט בהחלטת השופטים לפני כחודש בשאלה האם לשמוע את ההקלטות שהגישה זקן בטרם מתן ההחלטה על פתיחת המשפט מחדש, הצטרף הפעם לעמדה ולניתוח המקיף שערך הנשיא גרוניס בעניין אמות המידה המחמירות שיש להחיל על בקשה להגשת ראיות נוספות בערעור המוגשת על ידי הפרקליטות ובעניין היחס הבלתי סימטרי שיש לייחס לבקשות דומות המוגשות על ידי הפרקליטות ביחס לאלה המוגשות על ידי הנאשם.

"דבריו של חברי הנשיא מתיישבים בעיקרם עם העמדה העקרונית אותה הבעתי בחוות דעתי בעניין העיון בראיות מיום 6.7.2014", קבע השופט דנציגר. "אמנם, בחוות דעתי האמורה סברתי כי אין מקום שנעיין בראיות שהגשתן מתבקשת, ועל כן ממילא כי דין בקשת הצירוף להידחות. אולם, משחבריי לא סברו כמוני ומשהורנו על הגשת הראיות לעיוננו, אין מנוס מבחינת הבקשה לגופה, בהתאם לחוות דעת הרוב".

מצוות ההגנה של אולמרט נמסר בתגובה: "אנו מכבדים את החלטת בית המשפט העליון. בכוונתנו להביא בפני המחוזי את כל הראיות הנדרשות לעניין, ואנו בטוחים שגם לאחר שיישמעו הדברים ויבוררו עד תומם – לא יהיה בכך כדי לשנות את ההחלטה לזכות את מר אולמרט בפרשת טלנסקי".

 

ע"פ 8080/12

 

לקריאה נוספת, ראו:

 

ערב מתן פסק הדין בערעור - הפרקליטות מבקשת לפתוח מחדש את תיק טלנסקי

 

אולמרט זוכה מפרשות טלנסקי וראשונטורס; הורשע בפרשת מרכז ההשקעות 

 

בנוסף אולי יעניין אותך
הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
/HashavimCmsFiles/images/banners/300x300-baner-commit.png
153 | S:150