שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > עו"ד שבזבז זמן שיפוטי בהגשת בקשת פסלות חויב בהוצאות של 20 אלף שקל

חדשות

עו"ד שבזבז זמן שיפוטי בהגשת בקשת פסלות חויב בהוצאות של 20 אלף שקל
עו"ד שבזבז זמן שיפוטי בהגשת בקשת פסלות חויב בהוצאות של 20 אלף שקל
06/08/2014, עו"ד אורי ישראל פז

שופטת בימ"ש השלום הדסה אסיף דחתה את בקשת הפסלות של עורך הדין וציינה כי המניע לבקשתו הוא הניסיון לעכב בכל מחיר את שמיעת הראיות בתביעה שהגיש. נשיא ביהמ"ש העליון אישר את החלטתה וחייב את עורך הדין בהוצאות לטובת אוצר המדינה

נשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס חייב את עורך הדין חנן כהן בהוצאות משפט בסך של 15 אלף שקל, ובנוסף בסכום של 5,000 שקל לטובת אוצר המדינה בשל בזבוז זמן שיפוטי.

לקבלת עדכוני חדשות, פסיקה וחקיקה ישירות למייל, לחץ כאן

 

עו"ד כהן הגיש ערעור על החלטת השופטת הדסה אסיף מבית משפט השלום בחדרה שדחתה את בקשתו לפסול עצמה מלהמשיך לדון בתביעה שהגיש נגד לקוח לשעבר, יוחנן קטיעי, לתשלום שכר טרחה המגיע לו, לטענתו, בשל ייצוגו בתיק אזרחי שבו הושג הסכם פשרה. לפי הסכם הפשרה, יהיה קטיעי זכאי להירשם כבעלים של נכס אחר מזה שנתבע על ידו במסגרת אותה תביעה.

התביעה לשכר טרחה נקבעה תחילה לדיון בפני השופט חננאל שרעבי, אך עם קידומו של השופט שרעבי לתפקיד של רשם בבית המשפט המחוזי בחיפה, בוטלו מועדי שמיעת הראיות שקבע, והתביעה הועברה לטיפולה של השופטת אסיף, שקבעה את התיק לשמיעת ראיות בשני מועדים חדשים בחודש מרץ 2014.

עו"ד כהן הגיש תביעה נוספת נגד קטיעי, לקבלת סעד הצהרתי וצו עשה על בסיס עילת עשיית עושר ולא במשפט. שכן לטענתו, הוא זכאי לקבל את הנכס שקיבל קטיעי, על דרך של השבה או בדרך של רכישה מקטיעי. קטיעי ביקש לדחות את התביעה הנוספת על הסף ובית המשפט קיבל את הבקשה ב-15 באוקטובר 2013. עו"ד כהן ערער על פסק הדין לבית המשפט המחוזי, וביקש בנוסף לעכב את ההליכים בתביעה לשכר טרחה עד להכרעה בערעור שהגיש על התביעה הנוספת. בית המשפט דחה את הבקשה והורה שהראיות תישמענה במועדים שקבע. בבוקר הדיון שנקבע לשמיעת הראיות, ב-24 במרץ 2014, הובאה בפני השופטת אסיף בקשתו של עו"ד כהן לפסול את בית המשפט מלדון בעניינו.

"ביהמ"ש ירד לזירת ההתגוששות"

השופטת אסיף דחתה את בקשת הפסלות, וקבעה כי הבקשה הוגשה בשיהוי רב, שכן עו"ד כהן הלין בבקשתו בעיקר על פסק הדין שניתן ב-15 באוקטובר 2013, שבו נדחתה התביעה הנוספת על הסף. השופטת הוסיפה כי המניע להגשת בקשת הפסלות הוא "לעכב בכל מחיר" את שמיעת הראיות בתביעה לשכר טרחה. השופטת תמהה על טענתו של עו"ד כהן שלפיה בעצם קביעת מועד שמיעת הראיות יש כדי ללמד על משוא פנים, וציינה כי הוא רמז שבית המשפט קבע דיון מוקדם ממניעים וכוונות שליליים. השופטת אסיף דחתה מכל וכול טענה זו והבהירה כי מאחר שהתביעה הועברה אליה לאחר שמועדי שמיעת הראיות הקודמים בוטלו, היא ראתה לנכון לתת עדיפות לשמיעת התביעה.

השופטת אסיף ציינה כי הדעת נותנת שתובע יבקש לקַדם את הדיון בתובענה שהגיש וישמח שבית המשפט קבע דיון מוקדם לשמיעת ראיות. משלא מצאה כי יש חשש ממשי למשוא פנים בכך שביקשה לקַדם את הדיון בתביעה, דחתה כאמור את בקשת הפסלות.

בעקבות החלטה זו הגיש עו"ד כהן ערעור לנשיא בית המשפט העליון, שבו תיאר את השתלשלות העניין שהביאה אותו להגיש תביעת שכר טרחה נגד קטיעי וכן את התביעה הנוספת שנדחתה. בין היתר טען כהן כי התעקשותה של השופטת אסיף לשמוע ראיות מהווה "ירידת בית המשפט לזירת ההתגוששות והכתבת המסגרת הדיונית". עוד טען עו"ד כהן כי לא היה כל שיהוי בהגשת בקשת הפסלות, שכן הוא הגיש ערעור כדין על פסק דינו של בית המשפט לסלק את תביעתו הנוספת. לדבריו, ההחלטה שלא לעכב את ההליכים בתביעה הייתה בבחינת "הקש ששבר את גב הגמל", שהביאה להגשת בקשת הפסלות. הוא מצדו הציב תשתית ראייתית עובדתית ומשפטית אובייקטיבית לביסוס עילת הפסלות, ומשכך, הוא מבקש לפסול את השופטת אסיף. עוה"ד כהן טען עוד ל"ניגוד העניינים של נשיא בית המשפט העליון בקביעת הלכות פסלות".

"העיתוי אומר דרשני"

הלקוח קטיעי השיב לערעור, וטען כי עו"ד כהן נוקט הליכים מיותרים ומופרכים כדי להתיש אותו ואת בית המשפט, וערעור הפסלות הוא דוגמה מובהקת לכך. קטיעי פירט את ההליכים שנקט נגדו כהן, והוסיף כי באופן תמוה הוא נוקט בכל הליך אפשרי כדי לעכב את הדיון בתביעה שהגיש, ולמעשה השיג את מבוקשו שכן לא התקיימה שמיעת הראיות בטרם נדון הערעור שהגיש על פסק הדין שדחה את התביעה הנוספת (דיון בערעור התקיים ביום 30.4.2014).

לגופו של עניין טען קטיעי כי החלטות בעניין קידום ההליך המשפטי הן בשיקול דעת הערכאה הדיונית וניתן, לכל היותר, להשיג עליהן בדרך ערעורית. אשר לדחיית תביעתו הנוספת של עו"ד כהן טען קטיעי כי אין בחוסר שביעות הרצון של כהן מפסק הדין כדי להקים עילה לפסילת השופטת אסיף בתביעת שכר הטרחה. קטיעי הוסיף שבקשת הפסלות הוגשה בשיהוי ניכר ומשמעותי, וציין כי נגרמו לו נזקים והוצאות מיותרות, שכן הוא נערך לשמיעת הראיות. קטיעי אף ביקש מהנשיא גרוניס לתת את הדעת על חומרת מעשיו של עו"ד כהן והטרדה המרובה שהוא גורם לו ולמערכת השיפוטית, ולחייבו בפסיקת הוצאות משמעותיות ובשכר טרחה.

הנשיא גרוניס דחה את הערעור שהגיש עו"ד כהן וקבע כי טענותיו אינן מקימות עילה לפסילת השופטת אסיף מלהמשיך ולדון בתביעה שהגיש. "השגותיו של המערער על תוכן החלטותיו של בית המשפט ועל התנהלותו מקומן בהליכי ערעור רגילים, על פי סדרי הדין, ולא בהליכי פסלות", קבע הנשיא גרוניס. "זאת ועוד, עיתוי הגשת בקשת הפסלות בשיהוי כה ניכר אומר דרשני. עיקר טענותיו של המערער מוסבות על פסק הדין שניתן על ידי בית משפט השלום (כבוד השופטת ה' אסיף) בו נדחתה על הסף התביעה הנוספת. אותו פסק דין ניתן ביום 15.10.2013. אין כל הסבר מדוע חיכה המערער והגיש את בקשת הפסלות אך במועד בו עמדו להישמע ההוכחות בתביעתו לשכר טרחה – 24.3.2014. אוסיף כי חששו של המערער כי החלטות בית המשפט והתנהלותו מצביעות על קיומו של חשש ממשי למשוא פנים כלפיו, אינו אלא חשש סובייקטיבי אשר אינו מקים עילת פסלות על יסוד אובייקטיבי".

נשיא בית המשפט העליון אף שיבח את השופטת אסיף על שקבעה מועדים קרובים לשמיעת ההוכחות, לאחר שמועדים קודמים בוטלו בשל כך שהשופט בפניו היה קבוע ההליך עבר לכהן בבית המשפט המחוזי.

הנשיא גרוניס הוסיף כי התנהלותו של עו"ד חנן כהן גרמה לבזבוז זמן שיפוטי. השופטת אסיף ביטלה את שני מועדי ההוכחות בחודש מרץ האחרון, בעקבות הגשתה של בקשת הפסלות ועתה יהא צורך לקבוע מועדי שמיעה חדשים. לכן, חויב עו"ד חנן כהן לשאת בהוצאות המשפט של לקוחו לשעבר קטיעי בסך של 15 אלף שקל, ובנוסף בסכום של 5,000 שקל לטובת אוצר המדינה.

 

ע"א  2457/14

 

 

לקריאה נוספת, ראו:

 

העליון: הבקשה לפסילת שופטת לאחר פסק הדין נועדה להלך אימים ולהתחמק מהפסיקה 

 

"מתדיין טרדן" שהגיש 11 בקשות לפסילת שופט ישלם הוצאות של 15 אלף שקל

 

בנוסף אולי יעניין אותך
הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
/HashavimCmsFiles/images/banners/300x300-baner-commit.png
153 | S:150