שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > לאחר 9 שנות תרדמת שר הפנים גדעון סער עדכן את רשימת 3 העיתונים הנפוצים

חדשות

לאחר 9 שנות תרדמת שר הפנים גדעון סער עדכן את רשימת 3 העיתונים הנפוצים
לאחר 9 שנות תרדמת שר הפנים גדעון סער עדכן את רשימת 3 העיתונים הנפוצים
01/05/2014, עו"ד אורי ישראל פז

שלושת העיתונים הנפוצים בישראל שבהם חובה לפרסם הליכי תכנון על פי החוק הם ידיעות אחרונות, ישראל היום וישראל פוסט. למרות המשבר בעיתונות המודפסת, עד לעדכון הנוכחי ובמשך כמעט עשור, נחשבו העיתונים הארץ ומעריב בין שלושת העיתונים הנפוצים

שר הפנים גדעון סער עדכן אתמול (רביעי) אתר שימת שלושת העיתונים הנפוצים בישראל בהתאם לחוק תכנון ובניה, הקובע חובת פרסום בעיתון לגבי הליכי תכנון שונים. על פי החלטת שר הפנים שלושת העיתונים הם ידיעות אחרונות, ישראל היום וישראל פוסט.

לקבלת עדכוני חדשות, פסיקה וחקיקה ישירות למייל, לחץ כאן

 

סעיף 1א לחוק התכנון והבניה קובע חובת פרסום בעיתון, לגבי הליכי תכנון שונים, כשעל הפרסום להתבצע "בשני עיתונים יומיים בשפה העברית, שלפחות אחד מהם הוא עיתון נפוץ... ובמקום שבו מופיע עיתון מקומי לפחות אחת לשבוע". החוק גם מורה לשר הפנים לפרסם מדי שנה ברשומות, לאחר התייעצות עם האיגוד המייצג את רוב המפרסמים במדינה, רשימה של שלושת העיתונים היומיים הנפוצים ביותר בשפה העברית. פרסום באחד מהם ייחשב כפרסום בעיתון נפוץ.

בעקבות פניות חוזרות ונשנות של העיתונים ישראל פוסט וישראל היום, נדרש השר סער לסוגיית רשימת העיתונים היומיים הנפוצים. בהחלטתו ציין כי "על מנת לקיים את דרישת החוק יש צורך וחובה לעדכן את הרשימה ללא דיחוי. פעולה זו נדרשת בהתאם להוראות המחוקק, אשר קבע כי על שר הפנים לפרסם ברשומות מדי שנה את הרשימה האמורה".

העדכון האחרון של רשימת העיתונים הנפוצים בוצע בשנת 2005. לפי עדכון זה, שלושת העיתונים הנפוצים הם ידיעות אחרונות, מעריב והארץ. בהחלטתו כתב השר סער כי "מצב דברים זה בו הוראת חוק אינה מקוימת משך תשע שנים הופך את הוראת החוק לאות מתה ומקבע מצב דברים שאינו הולם את המציאות כהווייתה. כגון, השינוי שחל במצבו ובתפוצתו של העיתון מעריב. אי-קיום הוראות המחוקק ועדכון הרשימה, יש בו כדי לחתור תחת תכלית החקיקה ומטרת הפרסום. במצב דהיום, ההודעות השונות שנקבעה לגביהן חובה לפרסמן בעיתון נפוץ – על מנת להבטיח את הבאתן באופן המיטבי ביותר לידיעת הציבור – מתפרסמות בעיתונים אשר אינם, לכל הדעות, בין שלושת העיתונים הנפוצים בישראל תוך סיכול תכלית החקיקה".

הנתונים של מעריב – טרם המשבר

גורמי משרד הפנים פנו לאיגוד השיווק הישראלי (לשעבר איגוד המפרסמים בישראל), ובמסגרת הליך ההתייעצות הבהיר האיגוד כי הם אינם עורכים כיום סקרים, אולם למיטב ידיעתם המפרסמים מסתמכים בתמהיל המדיה שלהם על סקרי TGI  המבוצעים על ידי חברת קנטאר. משרד הפנים ביקש וקיבל מחברת קנטאר את הנתונים הדרושים המצויים בידיהם, כדי לקבל החלטה מושכלת בעניין בהסתמך על הסקרים שלהם.

לפי נתוני סקר TGI, הן לפי הסקר האחרון של חודשים יולי-דצמבר 2013 והן לפי חישוב כולל של שנת 2013, העיתון ישראל היום זכה בחודשים יולי-דצמבר 2013 לרמת חשיפה של  38.6% ובחישוב שנתי לחשיפה של 37.7%. לשיעור חשיפה דומה למדי זכה העיתון ידיעות אחרונות – בחודשים יולי-דצמבר 2013 זכה לחשיפה של 38.4% ובחישוב שנתי לחשיפה של-37.7%. ואילו החינמון ישראל פוסט זכה בחודשים יולי-דצמבר 2013 לחשיפה של 7.8% ובחישוב שנתי לחשיפה של 8.2%.

אחריהם משתרכים עיתון הארץ – שזכה בחודשים יולי-דצמבר לחשיפה של 6.1%, ובחישוב שנתי לחשיפה של 5.8%, והעיתון מעריב שזכה בחודשים יולי-דצמבר 2013 לחשיפה של 3.5% ובחישוב שנתי לחשיפה של 4.6%, כאשר נתונים אלה משקפים את המצב טרם המשבר האחרון שפקד את מעריב ומאז כפי הנראה מצבו אף הורע.

כבר באוגוסט 2013 פנה היועץ המשפטי של משרד הפנים לראשי העיתונים הנוגעים בדבר, והודיע להם כי בכוונת השר סער לעדכן את רשימת העיתונים הנפוצים. בפניה זו אופשר לעיתונים הנוגעים בדבר לשטוח את טענותיהם בטרם תתקבל החלטה בדבר העדכון. במענה לפניה האמורה, התקבלו התייחסויות מבעלי העיתונים ישראל היום, מעריב, הארץ, ישראל פוסט וידיעות אחרונות. כמוכן, לאחרונה הגיעה פניה מהעיתון כלכליסט, שבבעלות משפחת מוזס החולשת על ידיעות אחרונות,שביקש אף הוא להיכלל ברשימת העיתונים היומיים הנפוצים.

לאחר בחינת עומק של הטענות השונות שעלו בתגובות העיתונים, החליט השר סער בהתייעצות עם היועץ המשפטי למשרד הפנים כי האפשרות להסתמך על סקרTGI נובעת מהיותו המחקר המקיף ביותר בתחום התקשורת, הכולל גם ממדים השוואתיים,וממנו ניתן ללמוד על נתוני החשיפה לעיתונות. משרדי פרסום רבים וחברות לתכנון מדיה משתמשות בשירותיו ופועלות לפי מאגר הנתונים של מאגר TGI.

לכן החליט שר הפנים כי בהתחשב בכך שהסקר TGI הוא מקור המידע הרלוונטי ביותר שנמצא בעניין, הרי שאין כל מניעה להסתמך על תוצאותיו כדי לקבוע את רשימת העיתונים הנפוצים. בהחלטת השר אף צוין כי "לא ידוע לנו על סקרים דומים, ואף העיתונים הנוגעים בדבר, לא צירפו בתגובותיהם כל נתונים של סקרים אחרים הידועים להם".

"לא ניתן לסנן את החינמונים"

בנוגע לטענות שיש לתת את המשמעות של המונח עיתון "נפוץ" לבדיקה של מספר העותקים של העיתון המופצים (תפוצה) ולא למידת החשיפה של העיתון, קבע השר סער בהחלטתו כי "פרשנות תכליתית של הוראות המחוקק למונח 'נפוץ' – בשים לב לתכלית החקיקה שמטרתה היתה להבטיח ולקבוע חובת פרסום שמטרתו להביא למירב החשיפה של המידע –  דורשת לבחון ולפרש את הביטוי 'נפוץ' על בסיס המבחן המהותי של מידת חשיפת המידע לציבור ולא כמבחן מצומצם המתייחס למבחן טכני גרידא של מספר העותקים שהופץ כשלעצמו.

"מאותם טעמים ועל רקע תכלית החקיקה, אין לקבל את הטענה והאבחנה בין שאלת היותו עיתון בתשלום או עיתון המוגדר כחינמון. תכלית הוראת החוק בהקשר זה, מטרתה להביא את הפרסום לחשיפה הגדולה ביותר לציבור במדינה. לפיכך טענות אלו, שאינן עוסקות בשאלת אפקט הפרסום כשלעצמו, אינן רלוונטיות לענייננו. יתרה מזאת, ניתן לטעון כי נוכח תכלית החוק – להביא לפרסום ולידיעת הציבור– ייתכן וזו מתקיימת אף ביתר שאת, דווקא בעיתון שהציבור יכול להשיגו ללא תשלום. כך או אחרת, אין בחקיקה אבחנה המאפשרת סינון העיתונים על רקע זה".

באשר לטענות לפיהן "עיתון יומי" לעניין הוראות החוק, נדרש שיהיה עיתון המופץ באופן סדיר בכל רחבי הארץ בכל יום מימות השבוע כולל יום שישי (טענה אשר נשמעה כנגד עיתון ישראל פוסט, אשר לא מופץ בימי שישי), קבע שר הפנים כי "לעניין זה, ובוודאי בשים לב לשינויים המהותיים שחלו במשק העבודה במדינת ישראל על רקע המעבר לשבוע עבודה של חמישה ימים, לא מתחייבת פרשנות כאמור להוראות המחוקק וניתן לראות את המונח 'עיתון יומי' כחל גם על עיתון שמתפרסם בימי העבודה ואינו מתפרסם ביום שישי".

בהחלטתו הוסיף וציין השר סער כי "הפרשנות האמורה הינה הפרשנות הנוהגת כבר כיום דה-פקטו. בהתאם להוראת החוק, ככלל, הפרסומים השונים שיש לפרסמם לפי חוק התכנון והבניה, מפורסמים בשני עיתונים יומיים שאחד מהם הוא 'עיתון יומי נפוץ'. על פי המצב הנוהג כבר כיום,  נהוג לפרסם הודעות כאמור גם בעיתון גלובס אשר אף הוא יוצא בימים א'-ה' בלבד וזאת מתוך ראייתו כעיתון יומי שאינו עיתון נפוץ".

בעקבות פניית העיתון כלכליסט נבחנה גם טענתם – לפיה בהתבסס על הסקר האחרון, כלכליסט הינו העיתון היומי בעל שיעור החשיפה השלישי בגודלו (10.2%), ולפיכך ראוי להימנות עם שלושת העיתונים היומיים הנפוצים. השר סער ראה לנכון להבהיר כי בדיקה נוספת שנערכה עם חברת קנטאר, העורכת את סקר TGI, העלתה כי שיעור החשיפה לכלכליסט שנטען כאמור, הינו רק בשילוב כמוסף עם ידיעות אחרונות ולא כעיתון עצמאי. לפי הנתונים שנמסרו מקנאטר, עולה כי החשיפה לכלכליסט כעיתון עצמאי עומדת על כ-2% בלבד, ולפיכך אינה בין שלושת העיתונים הנפוצים. "מסקנה אחרת עלולה להוביל לתוצאה אבסורדית, שכן עיתון נפוץ שיפיץ עיתונים נוספים ירחיב, על בסיס הפלטפורמה העיקרית, את השליטה בנתחי פרסום ממשלתי באמצעות העיתונים שיצורפו", נכתב בהחלטת שר הפנים.

להשלמת התמונה ציין שר הפנים כי נבחנה ההיתכנות להרחיב, כהוראת שעה, את מספר העיתונים היומיים הנפוצים לארבעה בשל השינויים שחלו בשוק העיתונות הכתובה. אבל הייעוץ המשפטי (הן במשרד הפנים והן במשרד המשפטים) שלל אפשרות זאת לנוכח הוראתו הברורה של החוק.

בנוסף אולי יעניין אותך
הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
תקדין בטוויטר
/HashavimCmsFiles/images/banners/300x300-baner-commit.png
עורכי דין/בעלי מקצוע עוד
153 | S:150