שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > 33 משפטנים קוראים לחברי הכנסת להתנגד לחוק ההסתננות החדש

חדשות

33 משפטנים קוראים לחברי הכנסת להתנגד לחוק ההסתננות החדש
33 משפטנים קוראים לחברי הכנסת להתנגד לחוק ההסתננות החדש
24/11/2013, עו"ד אורי ישראל פז

שני שופטים בדימוס (בעז אוקון וסביונה רוטלוי), 15 פרופסורים ו-16 דוקטורים למשפטים מלינים במכתב ששיגרו הבוקר ל-120 חברי כנסת כי תזכיר החוק הממשלתי המסדיר את סוגיית המסתננים "חותר תחת פסיקת בג"ץ". שר הפנים, גדעון סער, המקדם במרץ את תזכיר החוק כמתחייב מפסיקת בג"ץ, רואה באישורה בממשלה ודיונה השבוע בכנסת הקניית "כלים חדשים להתמודדות עם הסתננות בלתי-חוקית לשטח המדינה", ומסתמך על קביעת בג"ץ בעבר כי "הדמוקרטיה אינה מרשם להתאבדות, וזכויות האדם אינם במה לכיליון לאומי"

מכתב דחוף החתום על ידי 33 משפטנים (המזוהים עם השמאל-הפוליטי) שוגר הבוקר (יום א', 24.11.13) ל-120 חברי כנסת. במכתב הבהול מתריעים המשפטנים כי הצעת תיקון החוק למניעת ההסתננות אינה חוקתית וסותרת את פסיקת בית המשפט העליון בבג"ץ 7146/12.

המשפטנים מהשמאל-הפוליטי פונים לחברי הכנסת "בכל לשון של בקשה להתנגד להצעה לתיקון החוק למניעת ההסתננות", משום שלדעתם "מדובר בהצעת חוק שאינה עולה בקנה אחד עם פסיקת בית המשפט העליון בבג"ץ חוק למניעת הסתננות, שכן התנאים וההוראות הקבועים לצורך ניהולו של אותו מתקן שהייה פוגעים פגיעה חמורה בזכויותיהם החוקתית של מבקשי המקלט השוהים בו לחירות, ללא ביקורת שיפוטית, לתקופה שאינה מוגבלת בזמן".

במכתב מוזכרים עיקרי התיקון החדש, כאשר המשפטנים מתמקדים בהצעה לפיה מבקשי המקלט שאינם כלואים בסהרונים ובכלא קציעות יועברו על פי קביעתו של ממונה ביקורת הגבולות למתקן השהייה שדות לתקופה בלתי מוגבלת. בעוד ששופטי בג"ץ פסקו לאחרונה כי מדובר בשלילת חירות לתקופה ארוכה ללא משפט, הפוגעת פגיעה קשה בזכותם החוקתית של מבקשי המקלט לחירות, בעיקר לאור העובדה כי אין אפשרות להחזיר את מרבית מבקשי המקלט בישראל למדינותיהם.

המשפטנים מבהירים מדוע מתקנים אלו אינם "פתוחים" כלל וכלל, כפי שמנסים מנסחי החוק להציג: "שוהה במתקן יחויב להתייצב שלוש פעמים ביום באופן שלא יאפשר לו לעבוד מחוץ למתקן. מאחר שמדובר בהתייצבות וחתימה כל שש שעות לערך, ובשל מיקומו של המתקן במרכז הנגב, רחוק מכל מקום יישוב, וללא תחבורה ציבורית יעילה, הרי שבפועל אין מדובר על מתקן פתוח, שכן אין כל תכלית ליציאה של מספר שעות מהמתקן במהלכן אין אפשרות להגיע למקום מיושב. יתרה מזאת, המתקן ממוקם בתוך שטח צבאי וספק אם יתאפשר לשוהים בו להתהלך מחוצה לו באופן חופשי".

מעבר לכך, המשפטנים מזכירים עוד כי המתקן ינוהל על ידי אנשי שירות בתי הסוהר, אשר להם יינתנו סמכויות לנקוט בשימוש בכוח בכדי לשמור על המשמעת וכן סמכויות חיפוש רחבות המאפשרות לבצע חיפוש על גופם של השוהים ללא צו. כמו כן מודגש כי השהייה במתקן איננה רצונית, ולפיכך נועדה להכביד על חייהם של השוהים במטרה שיסכימו להליך 'עזיבה מרצון' ". לטענת החתומים על המכתב, "מדובר בעיקר במבקשי מקלט מסודן ומאריתריאה, עליהם חלה מדיניות אי-ההחזרה (non-refoulment) כבר מספר שנים, ללא צפי כי המצב ישתנה בעתיד".

שני שופטים, 15 פרופסורים ו-16 דוקטורים

השופטים החתומים על המכתב הם השופט המחוזי (בדימוס) בעז אוקון (המביע לאחרונה את עמדותיו בסוגיית המסתננים על דפי העיתון "ידיעות אחרונות" כפרשן משפטי) ושופטת משפחה (בדימוס) סביונה רוטלוי.

בין המרצים למשפטים החתומים על המכתב נמנים הפרופסורים דוד אנוך, ישי בלנק, תומר ברודי, חאלד גנאים, עמנואל גרוס, אייל גרוס, יוסי דהאן, אלון הראל, יונתן יובל, שי לביא, גיא מונדלק, יואב פלד, רינת קיטאי-סנג'רו, רועי קרייטנר ויששכר רוזן-צבי.

הדוקטורים החתומים על המכתב הם: אילן סבן, אורית קמיר, נויה רימלט, דפנה הקר, יופי תירוש, גיא הרפז, יובל ליבנת, שגית מור, תמר הוסטובסקי-ברנדס, יוסי נחושתן, תמר קריכלי-כץ, טלי קריצמן-אמיר, דוד שור, גילה שטופלר, הילה שמיר ואדם שנער.

"זכויות האדם אינם במה לכיליון לאומי"

יצוין כי לפני שבוע (א', 17.11.13) ממשלת נתניהו אישרה – ברוב של 12 שרים תומכים ושני שרים נמנעים – את הצעת שר הפנים, גדעון סער, לחוק חדש למניעת הסתננות. בעקבות פסיקת בג"ץ מחודש ספטמבר, הביא השר סער לאישור הממשלה הצעת חוק חדשה למניעת הסתננות לישראל.

הצעת החוק שהציג השר סער נועדה למנוע את כניסתם של מסתננים בלתי-חוקיים חדשים לתחום גבולותיה של מדינת ישראל ולהוסיף כלים להתמודדות עם תופעת המסתננים הבלתי-חוקיים השוהים בישראל.

השר סער אמר בישיבת הממשלה כי "הצעת החוק שהבאתי היום לממשלה ובשבוע הבא אביא לכנסת מתחייבת מפסיקת בג"ץ. אנחנו חייבים כלים חדשים להתמודדות עם הסתננות בלתי-חוקית לשטח המדינה. מה שנכון לאוסטרליה – המוקפת מכל עבריה באוקיינוס השקט – נכון, מכוח קל וחומר לישראל, שהיא המדינה המערבית היחידה שלה גבול יבשתי עם אפריקה. יש לנו מדינה אחת. נגלה נחישות בהבטחת עתיד ישראל".

עוד אמר השר סער כי "בפסיקת בית המשפט העליון בעבר נכתב משפט שמעולם לא היה נכון יותר: 'דמוקרטיה אינה מרשם להתאבדות, וזכויות אדם אינם במה לכיליון לאומי' ".  

שר הפנים הציג בפני הממשלה אמצעים שנוקטות מדינות מתקדמות אחרות בהתמודדות עם הסתננות בלתי-חוקית לשטחן. עיקרי הצעת החוק שאישרה הממשלה הן: קביעת תקופת החזקה במשמורת של שנה במתקן סגור למסתננים בלתי-חוקיים שייכנסו לישראל ולמסתננים שיפעלו בניגוד לכללי המתקן הפתוח. בנוסף, הצעת החוק הנוכחית מעגנת לראשונה בחקיקה הפעלת מתקני שהייה, אליהם יועברו מסתננים בלתי-חוקיים השוהים בישראל, דבר שיאפשר למדינה הרחקת מסתננים ממרכזי הערים והתחלת אכיפת איסור ההעסקה.

הצעת החוק שאישרה הממשלה והשבוע תובא לדיון במליאת הכנסת קובעת תקופת החזקה במשמורת של שנה במתקן סגור, במקום תקופה של שלוש שנים שנפסלה על ידי בג"ץ, למסתננים בלתי-חוקיים חדשים שייכנסו לתחומי מדינת ישראל ולמסתננים בלתי-חוקיים שיפעלו בניגוד לכללי המתקן הפתוח.

עוד במסגרת הצעת החוק, מוצע לעגן בחקיקה לראשונה הפעלת מתקן שהייה פתוח כאמצעי נוסף להתמודד עם תופעת ההסתננות ובתוך כך גם לאפשר אכיפה של איסור ההעסקה כלפי המסתננים שישהו במתקן. למתקן השהייה יופנו מסתננים בלתי-חוקיים השוהים בישראל ובו יסופקו להם צרכיהם הפיזיים, לרבות לינה, מזון, שתייה וצרכי בריאות בסיסיים. מסתננים שיופנו למתקן השהייה לא יוכלו לעבוד ולראשונה ייאכף איסור העסקה לגביהם, שעד כה המדינה נמנעה מלאכוף. בהתאם לכך, המדינה תחל בפעולות אכיפה כלפי מעסיקים, אשר יעסיקו מסתננים השוהים במתקן.

על הפעלת המתקן יהיה ממונה המשרד לביטחון פנים באמצעות שב"ס. הצעת החוק גובשה לאחר סידרה של דיונים שהתקיימו בשבועות האחרונים עם נציגי משרדי הממשלה הרלוונטיים בעקבות פסיקת בג"ץ.

תגובת שר הפנים

מלשכת שר הפנים, גדעון סער, טרם נמסרה תגובה לפנייתנו בעקבות מכתב המשפטנים.

לקריאה נוספת, ראו:

 

גם במשמרת של הנשיא גרוניס: בג"ץ ביטל את חוק המסתננים – אינו חוקתי

בנוסף אולי יעניין אותך
הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
/HashavimCmsFiles/images/banners/300x300-baner-commit.png
152 | S:150