שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > גזר דין: 7 שנות מאסר לעורך דין שגנב מ-11 לקוחות מעל חצי מיליון שקל

חדשות

גזר דין: 7 שנות מאסר לעורך דין שגנב מ-11 לקוחות מעל חצי מיליון שקל
גזר דין: 7 שנות מאסר לעורך דין שגנב מ-11 לקוחות מעל חצי מיליון שקל
21/11/2013, עו"ד אורי ישראל פז

עורך הדין חוסאם מוחסן שלח ידו או ניסה לשלוח ידו בכספם של 11 מתלוננים שונים, מארבעה מהם נלקח סכום כולל של כ-700 אלף שקל שמרביתו לא הושב עד היום. הכספים הועברו לבני משפחתו "ונבלעו, בקרבם. השופט אברהם אליקים נקט בענישה מרתיעה, כי "אם לא יהיה אמון בעורכי הדין ולא תהא וודאות מוחלטת כי כסף שנמסר לעו"ד לזכות לקוחו יגיע ליעדו, לא ניתן יהיה לנהל חיי כלכלה ומשפט, וזכויות האדם ייפגעו פגיעה בלתי הפיכה"

שופט בית המשפט המחוזי בחיפה, אברהם אליקים, גזר אתמול (20.11.13) שבע שנות מאסר לעורך דין חוסאם מוחסן בגין גניבת כספי לקוחותיו. עוה"ד מוחסן גם נקנס בסך 50 אלף שקל, והושת עליו מאסר על תנאי למשך שנה.

עוה"ד מוחסן הוא בן 42 מכפר ג'ת, ששימש כעורך דין משנת 1999.

שישה מן האישומים בהם הורשע על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון מתייחסים לעבירות שביצע עוה"ד מוחסן מול לקוחותיו, עבירות של איסור הלבנת הון, גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, תחבולה, ניסיון גניבה בידי מורשה, זיוף ושימוש במסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות. האישום השביעי מתייחס לעבירות מס, השמטת הכנסה, וקיום והכנה של פנקסי חשבונות כוזבים.

11 מתלוננים שונים, מארבעה מהם נלקחו כ-700 אלף שקל

מעובדות כתב האישום המתוקן עולה כי באוקטובר 2010 פנה יוסף אורהם אל עוה"ד מוחסן לצורך ייצוגו כעורך דין במכירת חנות שבבעלותו, תמורת 160 אלף שקל. ללא ידיעת הלקוח, ערך עוה"ד מוחסן ביום 24.11.2010 הסכם עם קונה בשם קובי שבת, ששילם לעוה"ד מוחסן 230 אלף שקל בשלושה תשלומים, שניים מהתשלומים בסכום של 130 אלף שקל, הפקיד עוה"ד מוחסן בחשבונה של אחותו רוקייה כדי להסתיר את מקור הכסף וזהות בעליו, שיק בסכום של 100 אלף שקל הפקיד עוה"ד מוחסן לחשבון אביו של הלקוח באישום אחר.

בפועל, עוה"ד מוחסן לא העביר את התמורה לידי הלקוח ושלח בו את ידו, תוך שהוא מסתיר את מקור הכסף ובעלי הזכויות בו. בתאריך 30.12.2010 מסר עוה"ד מוחסן את החזקה לידי שבת, ששיפץ את החנות והשכירה לאדם אחר. בתאריך 30.1.2011 ערך עוה"ד מוחסן הסכם נוסף למכירת החנות עם קונה בשם קסה יהודית מספין כנגד תשלום של 160 אלף שקל. עוה"ד מוחסן קיבל מהורי הקונה 160 אלף שקל בשלושה תשלומים, שלח בהם את ידו ולא העביר את התמורה לידי הלקוח. משגילה הלקוח כי החזקה הועברה לאדם אחר, הציג בפניו עוה"ד מוחסן מצג שווא לפיו הוא עצמו שיפץ את הנכס והשכירו עבור הלקוח ולשם כך העביר עוה"ד מוחסן ללקוח 14,400 שקל עבור דמי שכירות של הנכס.

השופט אליקים קבע כי במעשיו מתוארים עשה עוה"ד מוחסן פעולות ברכוש אסור במטרה להסתיר את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, את תנועותיו ועשיית פעולה בו, גנב 160 אלף שקל, קיבל במרמה 230 אלף שקל בנסיבות מחמירות ובהתאם לכך הורשע עוה"ד מוחסן בעבירות של איסור הלבנת הון, גניבה בידי מורשה וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות.

לפי האישום השני, במאי 2011 פנו המתלוננים, יעל ומנחם בטבבו, אל עוה"ד מוחסן על מנת שייצגם במכירת דירת המגורים שלהם, במסגרת הייצוג ערך עוה"ד מוחסן ביום 24.6.2011 הסכם מכר עם אדוארד סאיג שהתחייב לשלם 440 אלף שקל, כ-230 אלף שקל מתוכם עבור סילוק משכנתא והיתרה אמורה הייתה להיות מועברת למתלוננים. עוה"ד מוחסן קיבל מסאיג בתחבולה את התמורה בשמונה שיקים, מתוכם 9,500 שקל הועברו למתווך, 185 אלף שקל הועברו לבנק על חשבון סילוק המשכנתא ואת יתרת הכספים בסך של 245,500 שקל שילשל עוה"ד מוחסן לכיסו. עוה"ד מוחסן הציג במרמה בפני סאיג מסמך, לפיו העביר לכאורה למתלוננים סך של 110 אלף שקל, כשבפועל לא העביר להם סכום כלשהו. המתלוננים נאלצו לפנות את דירתם ולגור בשכירות למשך שלושה חודשים עד שקיבלו צו מבית המשפט שאיפשר להם להתגורר בדירה. סאיג, שהעביר את מלוא התמורה לעוה"ד מוחסן, נאלץ להתגורר בשכירות.

השופט אליקים קבע בגזר הדין כי במעשיו אלה שלח עוה"ד מוחסן את ידו בסך של 245,500 שקל והציג מצג שווא בפני הרוכש בכוונה להסתיר את גניבת הכספים וקיבל בתחבולה כספים מהרוכש. בהתאם לכך הורשע עוה"ד מוחסן בעבירות של גניבה בידי מורשה ותחבולה.

לפי האישום השלישי, עוה"ד מוחסן ייצג את משפחות קשקוש, נסראללה ותייסיר עיד בתביעה מול הלקוח, אחמד פרוג'ה. הלקוח שביקש לסיים את הסכסוך המשפטי, הגיע ביום 1.4.2008 להסכמה עם עוה"ד מוחסן לפיה ישלם סך של 103 אלף שקל לטובת הלקוחות בצירוף 13 אלף שקל עבור שכר טרחת עוה"ד מוחסן. בהתאם לכך מסר הלקוח לידיו הנאמנות של עוה"ד מוחסן 116 אלף שקל, במזומן ובשיקים דחויים. בפועל נפרע אצל עוה"ד מוחסן סך של 61,800 שקל כשמתוכם סך של 20,600 שקל שניתנו בשיקים דחויים מסר עוה"ד מוחסן לצדדים שלישיים לשימושו האישי.

עוה"ד מוחסן לא העביר את הכסף לידי לקוחותיו, עשה בו לשימושו שלו, במטרה להסתיר את מקורו וזהות בעלי הזכויות, שלח ידו בסך של 61,800 שקל וקיבל במרמה בנסיבות מחמירות סך של 13 אלף שקל. עוה"ד מוחסן הורשע בעבירות של איסור הלבנת הון, גניבה בידי מורשה וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות.

לפי האישום הרביעי, עוה"ד מוחסן ייצג את המתלוננים, דימיטרי בלשוב וסופיה קרסילניקוב, במכירת דירתם לידי גל גמליאל. ביום 10.1.2011 הקונה מסרה לידי עוה"ד מוחסן שיק בנקאי בסך 170 אלף שקל. עוה"ד מוחסן הפקיד את השיק בחשבון נאמנות על שמו, שהנהנה היחידה היא אחותו רוקייה. לאחר מכן זייף עוה"ד מוחסן הסכם מכר לפיו מכרה רוקייה דירה תמורת 670 אלף שקל ולאחר שהציג את הסכם המכר לבנק – הועבר הסך של 170 אלף שקל לחשבונה של רוקייה.

רק לאחר פניות חוזרות ונשנות מצידם של המתלוננים וב"כ הקונה, העביר עוה"ד מוחסן סך של 163 אלף שקל לטובת סילוק עיקול שרבץ על הדירה והחזיר את יתרת הכספים למתלוננים.  במעשיו ניסה עוה"ד מוחסן לשלוח יד בסך של 170 אלף שקל, זייף חוזה מכר ועשה בו שימוש בכוונה לקבל באמצעותו את ההרשאה למשוך את הכסף לחשבון של אחותו בנסיבות מחמירות ובהתאם לכך הורשע עוה"ד מוחסן בעבירות ניסיון גניבה בידי מורשה, זיוף בכוונה לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות ושימוש במסמך מזויף בכוונה לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות.

לפי האישום החמישי, ליאת ומרדכי לוסון פנו לעוה"ד מוחסן ביוני 2011 כדי שייצגם בתביעת נזקי גוף מול חברת ביטוח. עוה"ד מוחסן קיים משא ומתן, הגיע להסכם פשרה לפיו יקבל כל אחד מהמתלוננים 10 אלף שקל בצירוף 11% שכר טרחה. חברת הביטוח העבירה ביום 19.9.2011 לעוה"ד מוחסן שני שיקים בסך כולל של 22,552 שקל. עוה"ד מוחסן הפקיד את השיקים בחשבונו ולא העביר סכום כלשהו ללקוחות, ועל אף פניות חוזרות ונשנות מצידם לקבל את הכסף, הציג עוה"ד מוחסן מצג שווא לפיו לא קיבל את הכסף מחברת הביטוח. רק ביום 15.12.2012, יומיים לאחר שהמתלוננים הגישו נגדו תלונה במשטרה, העביר עוה"ד מוחסן את הכספים למתלוננים.

השופט אליקים קבע כי במעשיו אלה ניסה עוה"ד מוחסן לשלוח ידו בסך של 20 אלף שקל ובהתאם לכך הורשע בעבירה של ניסיון גניבה בידי מורשה.

לפי האישום השישי, עוה"ד מוחסן ייצג את המתלוננים ירוסלב ונטליה ניישטוט בתביעה שהגיש נגדם בנק טפחות. עוה"ד מוחסן הגיע עם הבנק להסדר, לפיו על המתלוננים לשלם בין היתר סך של 25 אלף שקל. ביום 28.3.2010 העביר הלקוח לידי עוה"ד מוחסן 25 אלף שקל במזומן לטובת הבנק. עוה"ד מוחסן שלח ידו גם בכספים הללו, ורק לאחר פניות חוזרות ונשנות מצד עורכת דין שאת שירותיה שכרו המתלוננים, השיב עוה"ד מוחסן למתלוננים 21 אלף שקל.

השופט אליקים קבע כי במעשיו אלה ניסה עוה"ד מוחסן לגנוב סך של 25 אלף שקל, מתוכם גנב בפועל 4,000 שקל, על כך הורשע בעבירה של ניסיון גניבה בידי מורשה ועבירה של גניבה בידי מורשה.

לפי האישום האחרון, עוה"ד מוחסן פעל כעורך דין עצמאי, בתקופה הרלוונטית היו לו הכנסות בשיעור של 695,300 שקל, אותן השמיט מדו"חות הכנסותיו בכוונה להשתמט מתשלום מס, וזאת תוך קיום פנקסים כוזבים. השופט אליקים הרשיעו בשל כך בעבירות של השמטת הכנסה מתוך דו"ח שנערך על פי פקודת מס הכנסה, וקיום והכנה של פנקסי חשבונות כוזבים.

תמיכה כלכלית במשפחת עוה"ד לא מצדיקה לגנוב מהלקוחות

סנגורו של עוה"ד מוחסן סיפר בבית המשפט כיצד מרשו חווה כיום חורבן משפחתי מוחלט, בני משפחתו התנתקו ממנו, ופתחו בהליכים לפנות את אשתו וילדיו מביתם, אשתו עזבה אותו וממתינה לסיום הליכי גירושין. פתוחים נגדו תיקים בהוצאה לפועל בסכום של כ-978 אלף שקל  והוא נמצא בהליכי פשיטת רגל. לשכת עורכי הדין גזרה עליו השעיה עד ליום 10.5.2015, ולמעשה הקריירה שלו כעורך דין הסתיימה בפועל.

עוה"ד מוחסן הסביר בטיעוניו בפני בית המשפט ובפני קצינת המבחן כי ביצע את העבירות לאחר שנקלע למצוקה רגשית וכלכלית, הידרדרות כלכלית בעסקיו, פטירת אביו וסיוע כבן הבכור לתמיכה בבני משפחתו למרות אותה התדרדרות. בתום הטיעונים לעונש, ביקש עוה"ד מוחסן סליחה על מעשיו. הוא ביקש מבית המשפט להתחשב בו ובנסיבות שהביאוהו ממעמדו כעורך דין לנאשם שעולמו "השחיר", משפחתו התרחקה ממנו והוא נתבע בבתי המשפט.

"במעשיו פגע הנאשם פגיעה חמורה בזכות הקניין של המתלוננים ובאושיות היסוד של שלטון החוק", קבע השופט אליקים בגזר הדין. "כל הנפגעים ממעשי הנאשם, נתנו אמון בו כעורך דין ונזקקו לעזרתו בתחום שבלעדיו לא יכלו לקדם את מטרותיהם". השופט אליקים הוסיף והבהיר כי "מעובדות כתב האישום והראיות לעונש, עולה כי הנאשם ניצל לרעה את מעמדו כעורך דין  ואת האמון שנתנו בו לקוחותיו כדי לפגוע בהם ולגנוב את כספם".

השופט אליקים קבע בגזר הדין כי חלק ניכר מהכספים בהם שלח עוה"ד מוחסן את ידו, נותרו ברשותו או ברשות מי מבני משפחתו (חשבונה של אחותו רוקייה שימש אחד האמצעים להעלים את הכספים הגנובים ולהסתיר את מקורם) ועובדה זו פועלת לחובתו. "קשה לתאר את נסיבות חייו של הנאשם כקשות... גם אם נקלע הנאשם לקשיים כלכליים ובחר להיעזר בהלוואות מהשוק האפור, אין לראות בכך הצדקה לגנוב או לרמות את לקוחותיו ולהעדיף את התמיכה הכלכלית במשפחתו המורחבת על חשבון קניינם וממונם של המתלוננים".

עורכי הדין מהווים חלק מעמודי התווך של שלטון החוק

בית המשפט הוסיף שגם "יש צורך במקרה זה בהרתעת הרבים מפני ביצוע עבירה מסוג העבירה שביצע הנאשם וכי יש סיכוי של ממש שהחמרה בעונשו של הנאשם תביא להרתעת הרבים... הנאשם עורך דין במקצועו בעת ביצוע העבירות, מעל באמונם של לקוחותיו ופגע בכבוד המקצוע ובתדמיתו. אדם מן הישוב נזקק לשירותי עורך דין, לעיתים פעם אחת בחייו, למשל בעת רצונו לעשות עיסקה במקרקעין או לתבוע פיצוי עקב תאונה בה נפגע. עורכי הדין במדינה דמוקרטית מהווים חלק מעמודי התווך של שלטון החוק, ולמעשה אבן הראשה. אם לא יהיה אמון בעורכי הדין ולא תהא וודאות מוחלטת כי כסף שנמסר לעורך דין לזכות לקוחו יגיע ליעדו, לא ניתן יהיה לנהל חיי כלכלה ומשפט וזכויות האדם ייפגעו פגיעה בלתי הפיכה. רק ענישה ראויה תמנע 'פירות באושים' ותחזיר את האמון בעורכי הדין שרובם ככולם, ישרי דרך ומתפרנסים בכבוד ולכן אני מעמיד את העונש על 7 שנות מאסר בפועל בנוסף למאסר על תנאי".

עוד המחיש השופט אליקים עד כמה מעשיו של עוה"ד מוחסן חמורים: "הנאשם שלח ידו או ניסה לשלוח ידו בכספם של 11 מתלוננים שונים, מארבעה מהם נלקח סכום כולל של כ-700 אלף שקל שמרביתו לא הושב עד היום. וחשוב להדגיש כי הנאשם היה עורך דין פעיל במהלך ביצוע העבירות, הכספים הועברו לבני משפחתו 'ונבלעו' בקרבם. הסכום היחידי אותו מציע הנאשם לפיצוי, הוא סכום של 75 אלף שקל שהופקד בקופת בית משפט להבטחת תנאי שחרורו – סכום שיש לראותו כטיפה בים".

 

ת"פ 31959-06-12

בנוסף אולי יעניין אותך
הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
/HashavimCmsFiles/images/banners/300x300-baner-commit.png
152 | S:150