שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > הנהלת בתי המשפט: מלאי התיקים במערכת הוא הנמוך ביותר מזה 16 שנים

חדשות

הנהלת בתי המשפט: מלאי התיקים במערכת הוא הנמוך ביותר מזה 16 שנים
הנהלת בתי המשפט: מלאי התיקים במערכת הוא הנמוך ביותר מזה 16 שנים
29/08/2013, מערכת תקדין

זאת על אף גידול מתמיד במספר התיקים שנפתחים במערכת. כך עולה מנתוני הנהלת בתי המשפט בדו"ח חדש על מחצית שנת 2013. בתקופה זו נסגרו 402,810 תיקים לעומת 365,604 תיקים שנפתחו. בדו"ח נוסף מדד חדש: מדד קצב שמיעת התיקים. "התוצאות משקפות ניהול מושכל של בתי המשפט ובתי הדין על-ידי נשיאות ונשיאי המערכת", אומר מנהל בתי המשפט השופט מיכאל שפיצר

מלאי התיקים התלויים ועומדים בבתי המשפט (נכון לסוף חודש יוני 2013) הוא 424,815 – זאת לעומת 451,296 בתקופה המקבילה אשתקד. כך עולה מנתוני הנהלת בתי המשפט בדו"ח חדש על מחצית שנת 2013. בדוח זה נוסף מדד חדש שכונה מדד קצב שמיעת התיקים (Clearance Rate- CR), והוא מציג את היחס בין מספר התיקים שנסגרו למספר התיקים שנפתחו בתקופה זו. הנתונים המופיעים בדוח מעידים על העומס הרב המוטל על בתי המשפט ברחבי הארץ בכל ערכאות השיפוט ומהווים עבור המערכת כלי ניהולי המסייע לשיפור וייעול המערכת.

לדברי מנהל בתי המשפט, השופט מיכאל שפיצר, "התוצאות המשתקפות בדו"ח החצי שנתי מבטאות ניהול מושכל של בתי המשפט ובתי הדין על-ידי נשיאות ונשיאי המערכת, בשיתוף השופטים וצוות העובדים המנהלי, שכולם כאחד חברו למאמץ לקדם ולשפר את איכות השירות הניתן על-ידי מערכת בתי המשפט".

מהדו"ח עולה כי במחצית הראשונה של שנת 2013 נפתחו 365,604 תיקים ונסגרו 402,810, דהיינו נסגרו 37,206 תיקים יותר מאשר נפתחו. בבית המשפט העליון היה המלאי 3,975 תיקים, 0.9% מסך כל המלאי. בבתי המשפט המחוזיים היה המלאי 41,164 תיקים, 9.7% מסך כל המלאי. בבתי המשפט השלום היה המלאי 339,062 והיווה 79.8% מסך כל המלאי. בבתי הדין לעבודה היה המלאי 40,614, 9.6% מסך כל המלאי.

בתקופה זו היה מספר תקני השופטים במערכת 655, בעוד שמצבת השופטים הייתה 646 שופטים. בבית המשפט העליון כיהנו 15 שופטים. בבתי המשפט המחוזיים כיהנו 170 שופטים. בבתי המשפט השלום כיהנו 401 שופטים ובבתי הדין לעבודה כיהנו 59 שופטים. מספר תקני הרשמים במערכת עמד על 68, בעוד שמצבת הרשמים בפועל הייתה 66.

בעליון – 3.2% מהתיקים תקועים מעל 5 שנים

מלאי התיקים בבית המשפט העליון בתקופה זו היה 3,975 תיקים, המלאי הנמוך ביותר יחסית לתקופות מקבילות קודמות מאז שנת 2007. מלאי תיקי בג"ץ היה 1,268 (נפתחו 797 תיקים ונסגרו 851 תיקים) יחס של 106.8% בין התיקים שנפתחו והתיקים שנסגרו. בהליכי ערעור אזרחי היה המלאי 1,598 תיקים (נפתחו 500 תיקים ונסגרו 517 תיקים), יחס של 103.4%. בהליכי ערעור פלילי היה המלאי 670 תיקים (נפתחו 372 תיקים ונסגרו 410 תיקים), יחס של 110.2%. ובהליכי ערעורים מנהליים היה המלאי 439 תיקים (נפתחו 195 תיקים ונסגרו 219 תיקים), יחס של 112.3%.

מהנתונים עולה כי 76.1% מהתיקים בבית המשפט העליון נמצא במלאי החל משנת 2012, ועוד 18.8% מהתיקים נמצאים במלאי החל משנת 2010. בסה"כ, על כן רובם המכריע של התיקים, 94.9% מהתיקים, נמצאים במלאי החל משנת 2010. 3.2% ממלאי התיקים בבית המשפט העליון, קיים במערכת מעל חמש שנים.

ממוצע אורך חיי התיק מתפלג באופן הבא: אורך חיי תיק בהליך של ע"א עומד על 18.1 חודשים בממוצע. אורך חיי תיק בהליך עע"מ עומד בממוצע על 14.4 חודשים. אורך חיי תיק בהליך ע"פ עומד בממוצע על 11.8 חודשים. ואורך חיי תיק בהליך בג"ץ הוא הנמוך ביותר ועומד על 11.5 חודשים.

המחוזי בתל אביב ממשיך להוביל כעמוס ביותר

מהדו"ח עולה כי החל משנת 2008 ניכרת מגמה חיובית ביחס בין מספר התיקים שנסגרו לעומת אלו שנפתחו בתקופות מקבילות, במקביל מספר התיקים שנפתחו עולה גם הוא בהתמדה (פער של 7,729 תיקים בין השנים 2008 למחצית הראשונה של 2013), בשל כך מלאי התיקים בבתי המשפט המחוזיים הוא הגבוה ביותר לתקופה זו.

מלאי כל התיקים בבתי המשפט המחוזיים במחצית הראשונה של 2013 היה 41,164 תיקים. מלאי התיקים בבית המשפט המחוזי בתל אביב הוא 11,747 תיקים (6,206 תיקים שנפתחו לעומת 6,983 תיקים שנסגרו).

מלאי התיקים בבית המשפט המחוזי מחוז חיפה הוא 7,926 תיקים (5,484 תיקים שנפתחו לעומת 5,352 תיקים שנסגרו). מלאי התיקים בבית המשפט המחוזי מחוז מרכז הוא 7,388 תיקים (6,823 תיקים שנפתחו לעומת 6,987 תיקים שנסגרו). מלאי התיקים בבית המשפט המחוזי מחוז דרום הוא 4,902 תיקים (4,285 תיקים שנפתחו לעומת 4,122 תיקים שנסגרו).

מלאי התיקים בבית המשפט המחוזי בירושלים הוא 4,661 תיקים (4,066 תיקים שנפתחו לעומת 4,085 תיקים שנסגרו). ואילו מלאי התיקים בבית המשפט המחוזי מחוז צפון הוא 4,540 תיקים (3,353 תיקים שנפתחו לעומת 3,431 תיקים שנסגרו).

מסך מלאי כלל התיקים המתנהלים בבתי המשפט המחוזיים, היה מלאי התיקים הפליליים 4,173, בתקופה זו נפתחו 8,886 תיקים פליליים ונסגרו 8,817 תיקים. מסך כלל התיקים הפליליים, אורך חיי התיק של ההליך הפלילי הוא הגבוה ביותר ועומד על 11.4 חודשים בממוצע. אורך חיי תיקי נוער הוא 4.8 חודשים בממוצע. אורך חיי הליך ערעור פלילי הוא 3.1 חודשים בממוצע. אורך חיי תיקי עניינים מקומיים הוא 2.9 חודשים בממוצע ואורך חיי תיקי מעצרים הוא 0.5 חודשים בממוצע.

מסך מלאי כלל התיקים המתנהלים בבתי המשפט המחוזיים, מלאי התיקים האזרחיים היה 34,010, כשבתקופה זו נפתחו 15,944 תיקים פליליים ונסגרו 16,534 תיקים. מסך כלל התיקים האזרחיים, אורך חיי התיק של ההליך האזרחי הוא הגבוה ביותר ועומד על 20.2 חודשים בממוצע. אורך חיי תיקי פירוקים ופשיטות רגל הוא 16.3 חודשים בממוצע. אורך חיי הליך של עניינים כלכליים הוא 7.2 חודשים בממוצע. אורך חיי תיקי עניינים מנהליים הוא 6.4 חודשים בממוצע ואורך חיי תיקי ערעור אזרחי הוא 6.2 חודשים בממוצע.

בשלום נסגרים יותר תיקים משנפתחו

מהדו"ח עולה כי החל משנת 2007 ניכרת מגמה חיובית לפיה נסגרים יותר תיקים לעומת תיקים שנפתחו באותה השנה. במחצית הראשונה של שנת 2013 היה מלאי התיקים בבתי משפט השלום (לא כולל עניינים מקומיים) 339,062 תיקים והיווה 79.8% מסך מלאי התיקים המתנהלים במערכת בתי המשפט. מלאי התיקים בבית המשפט השלום בתל אביב היה הגבוה ביותר (105,986) והיווה 31.2% ממלאי התיקים בערכאת השלום.

בכל בתי משפט השלום במחוזות השונים, נסגרו יותר תיקים לעומת מספר התיקים שנפתחו: מלאי התיקים בבית משפט השלום במחוז תל אביב הוא 105,986 תיקים (72,274 תיקים שנפתחו לעומת 79,603 תיקים שנסגרו).

מלאי התיקים בבתי משפט השלום מחוז מרכז הוא 71,490 תיקים (66,287 תיקים שנפתחו לעומת 69,848 תיקים שנסגרו). מלאי התיקים בבית משפט השלום מחוז חיפה הוא 58,541 תיקים (65,498 תיקים שנפתחו לעומת 70,444 תיקים שנסגרו).

מלאי התיקים בבית משפט השלום מחוז דרום הוא 36,127 תיקים (44,623 תיקים שנפתחו לעומת 51,779 תיקים שנסגרו). מלאי התיקים בבית משפט השלום מחוז ירושלים הוא 35,280 תיקים (30,858 תיקים שנפתחו לעומת 34,361 תיקים שנסגרו). מלאי התיקים בבתי משפט השלום במחוז צפון הוא 31,638 תיקים (28,410 תיקים שנפתחו לעומת 34,830 תיקים שנסגרו). מדד קצב שמיעת התיקים הגבוה ביותר הוא במחוז צפון ועומד על 122.6%.

מסך מלאי כלל התיקים בבתי משפט השלום מלאי התיקים הפליליים עמד על 92,530, במהלך תקופה זו נפתחו 162,383 תיקים פליליים ונסגרו 181,653 תיקים. מסך כלל התיקים הפליליים, אורך חיי התיק של ההליך הפלילי הוא הגבוה ביותר ועומד על 12.9 חודשים בממוצע. אורך חיי הליך של תיקי תעבורה הוא 6.9 חודשים בממוצע ואורך חיי תיקי מעצרים הוא 0.5 חודשים בממוצע.

מסך מלאי כלל התיקים בבתי המשפט השלום מלאי התיקים האזרחיים עמד על 246,532, כשבמהלך תקופה זו נפתחו 145,567 תיקים פליליים ונסגרו 159,212 תיקים. מסך כלל התיקים האזרחיים, אורך חיי התיק של ועדות ערר הוא הגבוה ביותר ועומד על 15.5 חודשים בממוצע. אורך חיי ההליך האזרחי הוא 14.0 חודשים בממוצע ואורך חיי תיקי תביעות קטנות הוא 6.8 חודשים בממוצע.

אורך חיי תיקי נוער, המגלם בתוכו הן תיקים אזרחיים והן תיקים פליליים, הוא 8.2 חודשים בממוצע.

מגמת ירידה בבתי הדין לעבודה

מן הדו"ח עולה כי החל משנת 2010 ישנה מגמת ירידה במלאי התיקים בבתי הדין לעבודה. כמו כן, החל משנת 2005 ניכרת מגמה לפיה נסגרים יותר תיקים לעומת התיקים שנפתחו (למעט בשנת 2008 בה נפתחו 1,738 תיקים יותר משנסגרו). במחצית הראשונה של שנת 2013 היה מלאי התיקים בבתי הדין לעבודה 40,614 והיווה כ – 9.6% מסך כל מלאי התיקים במערכת.

קיים פער ניכר בין מספר התיקים המתנהלים בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב (המהווה 49.1%) לעומת יתר המחוזות.

בבית הדין הארצי לעבודה היה המלאי 1,715 תיקים והיווה 4.2% מסך כל התיקים בבתי הדין. בכל בתי הדין האזוריים לעבודה נסגרו בתקופה זו יותר תיקים לעומת מספר התיקים שנפתחו. מבין מלאי התיקים המתנהלים בבתי הדין לעבודה 97.3% הינם הליכים אזרחיים. מבין הליכים אלו 51.3% (20,265 תיקים) הם הליכי סכסוך עבודה ו-24.7% (9,805 תיקים) הם הליכים של הביטוח הלאומי.

מבין ההליכים הפלילים הנדונים בבתי הדין לעבודה מרבית ההליכים, 56.7% (617 תיקים), נוגעים לעובדים זרים. אורך חיי תיק פלילי בבתי הדין לעבודה הוא הרב ביותר מבין יתר ההליכים והוא 31.0 חודשים בממוצע. אורך חיי תיק שדן בנושא "אחר" קצר יותר ועומד על 4.1 חודשים בממוצע.

בנוסף אולי יעניין אותך
הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
/HashavimCmsFiles/images/banners/300x300-baner-commit.png
152 | S:150