שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > כמה שווה יד ובאיזה בית משפט כדאי לתבוע פיצוי? כל התשובות – בפרויקט נזיקליק

חדשות

כמה שווה יד ובאיזה בית משפט כדאי לתבוע פיצוי? כל התשובות – בפרויקט נזיקליק
כמה שווה יד ובאיזה בית משפט כדאי לתבוע פיצוי? כל התשובות – בפרויקט נזיקליק
02/05/2013, ליאור שדמי שפיצר

עו"ד מקבלים יותר על נזקי גוף, גברים תובעים יותר מנשים והפיצוי הגבוה ביותר הוא בת"א. ניתוח אלפי פסקי דין בנזיקין חושף נתונים מעניינים על פסיקות ביהמ"ש ומסייע לעורכי דין להעריך את גובה הפיצוי שייפסק

ניתוח אלפי פסקי דין בנזיקין במסגרת פרויקט "נזיקליק" של תקדין חושף פערים משמעותיים בין סכומי הפיצויים שנפסקים לגברים ולנשים, בין סכומי הפיצויים הנפסקים באזורים שונים בארץ ואפילו בין הסכומים שפוסקים שופטים שונים.

נזיקליק כולל בתוכו ניתוח של למעלה מ-3,000 פסקי דין בתביעות נזיקין שהתקבלו בבתי המשפט השלום והמחוזי החל משנת 2007, ואינו כולל ערעורים או תביעות שנדחו. אמנם לא מדובר במדגם מייצג לצורך עיבודים סטטיסטיים מדויקים, אך נתונים אלה מספקים לעורכי דין העוסקים בנזיקין כלי עבודה ייחודי המסייע להעריך את גובה הפיצויים שייפסקו בהתאם לפרמטרים השונים המשפיעים על גובה הפיצוי.

מיהו השופט הנדיב?

ניתוח פסקי הדין בנזיקליק גילה הבדלים משמעותיים בפסיקותיהם של שופטים שונים, גם כאשר נסיבות המקרה היו דומות. הפער הגדול ביותר נמצא בין נשיא בית משפט השלום בחיפה אהוד רקם, הפוסק בממוצע כ-87 אלף שקל, לבין שופטת בית משפט השלום בתל אביב זהבה אגי, הפוסקת בממוצע 367 אלף שקל – הבדל של יותר מפי ארבעה.

פער משמעותי זה נובע משתי סיבות עיקריות: האחד הוא ה"תמחור הנמוך" – מניתוח פסקי הדין עולה כי בכל טווח הנכויות השופט רקם פוסק כמחצית מסכום הפיצוי שפוסקת השופטת אגי. לדוגמה, בנכות של עד 10% השופט רקם פוסק בממוצע 53 אלף שקל, בעוד שהשופטת אגי פוסקת בממוצע 127 אלף שקל.

הבדל נוסף הוא אחוז הנכות הנמוך שפוסק השופט רקם לעומת השופטת אגי. ב-43% מפסקי הדין של השופטת אגי נפסקו עד 10% נכות לעומת 73% מפסקי הדין של השופט רקם. בהתאם, גם שיעור הנכות הממוצע שפוסק רקם עומד על 5.1% לעומת 14% נכות שפוסקת בממוצע השופטת אגי. כלומר, השופט רקם קובע פיצוי יותר נמוך בכל שיעור של נכויות, וגם פוסק נכויות נמוכות יותר.

אחת ההשערות שהועלו, שהיו עשויות להסביר את ההבדל בפיצוי, היתה כי קיים פער בין השכר הממוצע של ניזוקים המופיעים בפני השופט רקם בבית המשפט בחיפה לעומת השופטת אגי בבית המשפט בתל אביב. למרבה ההפתעה, השכר הממוצע של הניזוקים שהופיעו בפני שני השופטים היה זהה.

גברים מקבלים יותר

נזיקליק מאפשר, בין היתר, לבצע חיתוך של פסקי הדין על פי מין התובע. חיתוך זה העלה כי הפיצוי הממוצע בנזיקין לגברים הוא כמעט כפול מהפיצוי שנפסק לנשים – הפיצוי הממוצע לגבר עומד על כ-348 אלף שקל, בעוד שהפיצוי הממוצע לאישה מסתכם ב-192 אלף שקל.

פער משמעותי זה נובע משלוש סיבות עיקריות – הראשונה היא כי השכר הממוצע של הגברים בפסקי הדין שנותחו היה גבוה מזה של הנשים (7,000 שקל לעומת 5,900 שקל). באופן טבעי, הפערים בשכר הובילו לפיצויים גבוהים יותר לגברים.

הסיבה השנייה היא כי פחות נשים עובדות בעבודות פיזיות, כך שלפגיעות גוף יש השפעה קטנה יותר על הפסדי ההכנסה ועל הפגיעה בכושר ההשתכרות שלהן. סיבה נוספת היא שיעור הנכות הממוצע הנמוך יותר שנפסק לנשים, העומד על 8.5% לעומת 12.8% שנפסקים לגברים. שיעור נכות נמוך יותר גורר אחריו, כמובן, גם פיצוי נמוך יותר.

נתון מעניין נוסף הנוגע להבדלים בין נשים וגברים הוא העובדה כי בשני שלישים מפסקי הדין בנזיקליק התובעים הם גברים ורק בשליש מהם התובעות הן נשים. ייתכן שניתן להסביר את הפער הזה בכך שגברים זהירים פחות ונפצעים יותר מנשים, אך הסבר אפשרי נוסף יכול להיות הנכונות להתפשר בהליך – ייתכן שנשים נכונות יותר להגיע להסדר פשרה, והתיקים שהן צד להם נסגרים ואינם מסתיימים בפסק דין.

איפה כדאי לתבוע?

חיפוש פשוט בנזיקליק מעלה כי בתי משפט השלום במחוז חיפה פוסקים באופן משמעותי את הפיצוי הממוצע הנמוך ביותר, העומד על 120 אלף שקל. לעומת זאת, במחוז תל אביב פוסקים בתי משפט השלום את הפיצוי הממוצע הגבוה ביותר, העומד על 257 אלף שקל. לשם השוואה, הפיצוי הממוצע בכל בתי משפט השלום ברחבי הארץ עומד על 192 אלף שקל.

עיקר הפער בין שני המחוזות נובע מכך ששיעור הנכות הממוצע הנפסק במחוז חיפה עומד על 6.55%, בעוד שבתל אביב שיעור הנכות הנפסק הוא כפול – 13.55%. חלק מהפער טמון ללא ספק גם בזהות השופטים – שני השופטים הפוסקים את הפיצוי הנמוך ביותר, אהוד רקם וג'ני טנוס, מכהנים בבתי משפט במחוז חיפה (בחיפה ובעכו, בהתאמה), בעוד שזהבה אגי, שופטת השלום הפוסקת את הפיצוי הממוצע הגבוה ביותר כאמור, מכהנת בבית משפט השלום בתל אביב.

בתביעות המתקבלות בבית המשפט המחוזי כערכאה ראשונה הפיצוי הממוצע עומד על 2.48 מיליון שקל.

פרמטר נוסף המשפיע על גובה פיצוי הנפסק הוא גיל התובע ביום התאונה. חיפוש בנזיקליק מעלה כי הפיצוי הממוצע הגבוה ביותר, בסך של 677 אלף שקל, נפסק לבני קבוצת הגיל 18-30, בעוד שבני הגיל השלישי, בגילאי 65 ומעלה, מקבלים את הפיצוי הממוצע הנמוך ביותר, העומד על 102 אלף שקל. נתון זה אינו לגמרי מפתיע, שכן כמות הנזק האובייקטיבית שנגרמת "פוחתת" עם התקדמות הגיל, בעיקר בראשי הנזק של הפסדי השתכרות, עזרה לעתיד וכו'.

עורך הדין לא הולך יחף

כחלק מתהליך העבודה על נזיקליק סווגו העיסוקים השונים לעיסוקים פיזיים ולכאלו שאינם פיזיים. סיווג זה העלה כי הפיצוי הממוצע לעובד בעבודות שהוגדרו כפיזיות עומד על 413 אלף שקל, בעוד שהפיצוי הממוצע בעבודות שאינן פיזיות נמוך יותר – 326 אלף שקל. לכאורה, מדובר בנתון מפתיע, שהרי גובה הפיצוי תלוי בגובה השכר והשכר הממוצע בעבודות שאינן פיזיות גבוה יותר. בפועל, מידת ההשפעה של פציעות על כושר ההשתכרות תהיה משמעותית יותר לפועל בניין, למשל, לעומת בנקאי הסובל מפציעה דומה, ומכאן הפיצוי הגבוה יותר.

חריג מעניין הוא לגבי עורכי דין, שהפיצוי הממוצע שלו הם זוכים הוא גבוה באופן יוצא דופן. ניתן להעלות מגוון השערות לגבי הסיבה לכך, כמו למשל ש"הסנדלר אינו הולך יחף", אך עם זאת יש לסייג ולומר שבמקרה של עורכי דין, הנתון מסתמך על מדגם לא גדול של פסקי דין, ולכן יש יותר מקום לטעות סטטיסטית.

הכה את המומחה

במסגרת העבודה על נזיקליק אותרו מאות מומחים רפואיים בתחומי ההתמחות העיקריים והמלצותיהם לאחוזי נכות נותחו ביחס לקביעת בתי המשפט בפועל. נזיקליק מאפשר לבדוק אילו מומחים מופיעים בכל התמחות ועד כמה בתי המשפט מקבלים את המלצותיהם. בנוסף, ניתן לבחון לעומק את "ביצועיו" של מומחה ספציפי ולראות באילו פסקי דין הוא המליץ על נכות גבוהה או נמוכה יותר משיעור הנכות שפסק בית המשפט.

מהנהלת בתי המשפט נמסר בתגובה כי "לכאורה, ישנם פרמטרים אשר לא נבדקו, שייתכן שעשויה להיות להם השפעה על המסקנות שהוצגו. כך, למשל, יש להביא בחשבון את פרמטר חלוקת התיקים. ייתכן שהפער בגובה הפסיקה נובע מכך ששופטים מסוימים דנים בתיקים מורכבים יותר בתחום מסוים ביחס לשופטים אחרים. כמו כן, בתיקים מסוג זה יש לבדוק מלבד אחוזי הנכות גם את אופי הנכות, המשליך גם הוא על גובה הפיצוי הנפסק, וכן את שיעור הנכות שנקבע על ידי המל"ל, שבגינו משולם פיצוי המופחת מהפיצוי הנפסק בבית המשפט. 

"עוד יש לזכור כי באחוז ניכר מהתיקים ניתן פסק דין לאחר שהושגה הסכמה בין הצדדים על גובה הפיצוי. תיקים אלה לא נכון לכלול במסגרת ניתוח מסוג זה. נוסף על כך, הניתוח אינו כולל פסקי דין בערעורים, שהם דרך הבקרה והפיקוח של המערכת על פסקי הדין הניתנים. בכדי שהניתוח יהיה שלם, יש מקום לבדוק נתונים אלה לקבלת תמונה ברורה יותר".

בנוסף אולי יעניין אותך
הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
/HashavimCmsFiles/images/banners/300x300-baner-commit.png
153 | S:150